Pokuty ze zahraničí plaťte včas. Prodlení znamená násobný růst původní sankce

Vrátili jste se z dovolené, ale vzpomínky na dny odpočinku vám znepříjemňuje pokuta, která přišla poštou z prázdninové destinace? Nejlepší je zaplatit, v oprávněných případech je ale možné se i účinně bránit.

V zemích EU je běžné, že pokud pokutu za vysokou rychlost nebo jiný prohřešek nezaplatíte ve stanoveném termínu, její hodnota se zvyšuje. A nejsou to drobné. Nejlepším postupem je tedy pokutu zaplatit a potvrzení o platbě si uschovat. Nezaplacením se totiž dopouštíte dalšího přečinu, za který vám hrozí až exekuce. Toto samozřejmě platí v případě, že jste si porušení předpisů vědomi. Pokud ne, čeká vás dlouhý boj. Je vhodné oslovit právnickou kancelář, která se takovými případy zabývá.

Jak se k vám pokuta dostala?

Podobně jako v případě jiných zásilek, musí o doručení a převzetí obsílky od zahraničního úřadu dopravně-správních agend existovat doklad. Pokuta tedy musí být doručena formou doporučeného dopisu. Má to logiku, jinak neexistuje důkaz, že jste o pokutě věděli a tedy vás nikdo nemůže obvinit, že jste ji vědomě nezaplatili. Pokud pokutu z jakéhokoliv důvodu nezaplatíte, musíte počítat s tím, že pokuta zůstane v centrální databázi pokut konkrétního státu vedena jako nezaplacená. A když se ocitnete na území tohoto státu příště, může od vás policie zaplacení pokuty znovu vymáhat. Tak či tak se tedy s největší pravděpodobností zaplacení nevyhnete.

Rozumíte výzvě?

V minulosti platilo, že pokuta musela být hříšníkovi doručena v češtině. Aktuálně platná evropská legislativa však již překlad textu nepředepisuje, pouze ho doporučuje. A navíc úředním jazykem v zemích EU je angličtina. Možnost, že vám z ciziny přijde pokuta v češtině, je tedy méně pravděpodobná, i když stále se běžně vyskytující. Zcela určitě to není důvod k tomu, abyste ji mohli ignorovat.

Zvládnu to sám?

To je na zvážení každého motoristy. Pokud nejste v právnických formulacích zrovna jistí v kramflecích, je lepší obrátit se o pomoc na odborníky. Takovými případy se zabývají právnické firmy, které přesně vědí, jak v podobných případech postupovat. Zaslanou výzvu nejprve důkladně prozkoumají a na základě získaných faktů zváží, zda je žádost o platbu napadnutelná. Při nižších pokutách byste se ale touto cestou asi raději pouštět neměli, právní služby vyjdou dráž než pokuta

Fotka jako důkaz

Pokud to budete snažit uhrát na to, že v autě není vidět řidiče, je to marný boj. V zahraničí, podobně jako i u nás, totiž platí statut objektivní odpovědnosti. Odpovědnost tedy padá na majitele auta. Pokud tento neztotožní skutečného řidiče, pokuta jde automaticky za ním.

Ačkoliv se to nezdá, takových případů je velmi mnoho. Platí to například u služebních aut, která zaměstnavatel povolil používat i pro soukromé účely, nebo třeba u aute z půjčovny. V případě soukromé cesty ve firemním (cizím) autě doporučujeme mít s sebou potvrzení o zápůjčce. Nejlépe samozřejmě v jazyce země, do které cestujeme. Případů, kdy to policista v zahraničí vyžadoval, sice mnoho není, ale problémům je lepší předcházet, a ne je řešit – zvláště v případě jazykové bariéry.

Postup vymáhání

Nejčastějším postupem je zaslání upomínky se zvýšenou částkou. Je třeba mít na paměti, že ačkoli nejste stíhán na území ČR, může být od vás pokuta vymáhána po opětovném vstupu na území státu, kde byl přestupek spáchán. Pokud se tak stane, bude pokuta navýšena o sankce a úroky z prodlení platby. A ty mohou být doslova likvidační. Šance, že uniknete pozornosti policie, je v době informačních systémů a kamer na hranicích a dálnicích velmi malá.

Změřili vás neoprávněně?

Specifický případ může nastat například tehdy, když vás někdo předjížděl v době měření (vyhotovení fotky). Na fotce je tedy více automobilů. Místní policie to správně nevyhodnotila (teda alespoň podle vašeho názoru) a zaslala pokutu i vám. Co s tím? Hlavně pozor na termíny. Můžete podat odvolání, ale odeslat ho příslušnému orgánu musíte nejpozději do dvou týdnů od doručení výzvy. V tomto období musí být námitka přijata a oprávněnost pokuty bude následně přezkoumána soudem. Pokud ale lhůta uplyne bez podání odvolání, pokuta se stane vymahatelnou a musí být zaplacena. Opět tedy platí, že výzvu je třeba velmi důsledně přečíst celou. Termín na odvolání je v ní vždy uveden.

Platí, že pokud pokutu zaplatíte do určité doby, která je uvedena v textu výzvy (většinou 14, případně 20 dní), můžete si její původní výši snížit až o polovinu. Je ale potřeba znát t i druhou stranu mince. Pokud do určité doby nezaplatíte, pokuta bude naopak růst. Je to tedy hra o čas. Za pokutu ve výši 100 eur můžete klidně zaplatit 50, ale i 250 eur.

Pokutou to nekončí

Riziko vyšší sankce vám mimo prošvihnutí termínu splatnosti hrozí především v případě, že identický přestupek spácháte v dotyčné zemi opakovaně. Za odměnu pak můžete dostat nařízené veřejně prospěšné práce, v krajním případě dokonce i zákaz vstupu na území daného státu. Tento postup je zažitý ve více zemích. Pokud byste zákaz porušili, bude to kvalifikováno jako maření úředního rozhodnutí, za což vám hrozí až vazební stíhání. Pozor, některé přestupky mohou být kvalifikovány jako trestný čin. Ztráta svobody vám v takovém případě hrozí již při prvním takovém přestupku.

Uvědomte si také, že se převzetím výzvy spustily hodiny, které odkrajují z termínů na výzvě uvedených. Řešení problému proto raději neodkládejte a reagujte hned. Můžete si ušetřit nejen kopec nepříjemností, ale i peněz.

.

Tagy: