PŘEHLEDNĚ: Jakou pomoc mají Češi během krize k dispozici a co je potřeba splnit?

Účet za energie

Jakou pomoc už mají Češi v nouzi reálně k dispozici?

Češi se v důsledku energetické krize častěji než v minulosti dostávají do složité finanční situace. Vláda v poslední době připravila několik forem pomoci pro každého, kdo se dostal kvůli raketové inflaci do existenční krize. Které příspěvky je možné čerpat a co pro to musí člověk udělat? Přinášíme přehled možností včetně stanovených podmínek.

Příspěvek na bydlení

 • Vyplácen je jednou měsíčně, jeho průměrná výše činí 4 100 korun.
 • Nárok na něj mají ti, jejichž náklady na bydlení (nájem, elektřina, plyn, vodné či služby) jsou vyšší než 30 procent (v Praze 35 procent) čistých příjmů.
 • Čisté příjmy zároveň nesmí přesáhnout částku normativních nákladů na bydlení (tzv. normativy).Ty stanovují přiměřenou částku všech nákladů na bydlení, tedy průměrné výdaje podle počtu členů domácnosti a velikosti obce.
 • Náklady na bydlení a příjmy rodiny se teď prokazují pouze jednou za půl roku. O příspěvek lze zažádat až tři měsíce zpětně.
 • Příspěvek mohou získat nejen lidé, kteří bydlí ve vlastním nebo pronajatém bytě či domě, ale i ti, kteří trvale žijí na své chatě či chalupě, případně bydlí v bytě či domě na základě věcného břemene. V dané nemovitosti člověk nemusí mít trvalý pobyt.

Co je třeba doložit?

 • Potvrzení o výši příjmu (například platový výměr či výplatní páska)
 • Potvrzení nákladů na služby (například vodné či odvoz odpadu)
 • Potvrzení nákladů na energie
 • Vyúčtování služeb a energií (v případě přeplatku či nedoplatku)
 • Nájemní smlouva (pokud osoba bydlí v nájmu)
 • Potvrzení o studiu (pokud má osoba dítě – studenta staršího 15 let)
 • Prohlášení dalších osob (pokud s osobou bydlí další člověk starší 18 let, je třeba jeho prohlášení, že u osoby skutečně bydlí)

Dokumenty stačí oskenovat nebo vyfotit telefonem. Žádost lze podat i on-line.

Jednorázový příspěvek na dítě 5 000 Kč

 • Vyplácen je jednorázově ve výši 5 000 Kč na každé dítě v rodině.
 • Nárok na něj mají domácnosti, jejichž roční příjem se nachází pod hranicí1 000 000 korun hrubého.
 • Děti musí být narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022. Pokud je osoba zrovna těhotná, může požádat o příspěvek i po narození dítěte, nejpozději ale do 1. července 2023.
 • O příspěvek mohou zažádat podnikatelé, zaměstnanci, nezaměstnaní, ale i matky na mateřské nebo rodičovské. Roli nehraje ani to, jestli jsou žadatelé rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni.
 • Příspěvek byl automaticky vyplacen všem, kteří v červenci pobírali přídavek na dítě, které nedosáhlo před 2. srpnem 2022 dospělosti.
 • V případě přiznání pomoci přijdou peníze do 30 dnů od podání žádosti.

Co všechno je třeba doložit?

 • Není potřeba dokládat výši příjmů. Stačí potvrdit, že v roce 2021 nepřesáhly 1 000 0000 korun hrubého.

Žádost lze podat i on-line.

Energetický úsporný tarif

 • Minimální výše slevy bude 11 tisíc korun a maximální 18 tisíc korun za topnou sezonu (sleva se tak rozkládá do dvou kalendářních roků).
 • Závisí na spotřebě každé domácnosti, ale průměrnou výši úspory vláda očekává kolem 15 tisíc korun.
 • Nárok na příspěvek má každý, bez ohledu na to, zda používá plyn, elektřinu nebo topí například prostřednictvím centrálního vytápění či domovní kotelny.
 • Tarif se nevztahuje na rekreační objekty, dobíjení elektromobilů a firmy.

Co všechno je třeba doložit?

 • O příspěvek není potřeba žádat. Projeví se automaticky formou slevy ve vyúčtování. Lidé tak příspěvek pocítí s příchodem prvního vyúčtování, které přijde po 1. říjnu 2022.

Mimořádná okamžitá pomoc

 • Jde o jednorázový příspěvek při nečekané životní situaci. Například při ztrátě bydlení či zničení vybavení domu. Částka tohoto příspěvku se pokaždé liší, ale může dosáhnout výše několika desítek tisíc korun.
 • Vždy se váže ke konkrétnímu výdaji, na který osoba náhle nemá prostředky. V některých případech ho lze vyplácet i opakovaně.
 • Příspěvku předchází posouzení, v jaké příjmové, sociální a majetkové situaci se žadatel nachází. Zkrátka, jak na tom je a zda je požadovaný výdaj nezbytně nutný.
 • Záleží, k jaké situaci konkrétně došlo. Nárok vzniká ve chvíli, kdy příslušný Úřad práce uzná, že je daná osoba v hmotné nouzi.
 • Např. se člověk dostane do sociální situace, kdy hrozí újma na zdraví (osoba má nižší příjmy, než je existenční minimum, tedy 2 980 korun měsíčně), došlo k vážné mimořádné události (například požár, havárie) a člověk teď nemá dostatek peněz k zajištění základních životních potřeb či na potřebné pomůcky pro děti.

Doplatek na bydlení

 • Pomoc v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy pomáhá uhradit nezbytné náklady na bydlení.
 • Při stanovení výše doplatku se vychází z tzv. odůvodněných nákladů na bydlení, které tvoří nájemné, náklady na služby a energie, a to maximálně do výše, která je v místě obvyklá.
 • Příspěvku předchází posouzení, v jaké příjmové, sociální a majetkové situaci se žadatel nachází.
 • Přiznaný doplatek se vyplácí buď přímo žadateli, nebo majiteli bytu či stavby. Doplatek na bydlení mohou získat i ti, kdo využívají jiné formy bydlení, tedy například zařízení sociálních služeb, ubytovny či samostatné pokoje.

Pomoc pro velké firmy

Vláda také schválila podporu pro velké společnosti, které mají energeticky náročné provozy. Vyčlenila na to 30 miliard korun. Peníze by mělo jít čerpat od 1. listopadu. Výzva bude vypsána do konce letošního roku. Vláda počítá s pomocí zhruba pro 8 000 podniků.

Zastropování cen energií

Novela energetického zákona, díky níž bude vláda moci stanovit maximální ceny elektřiny a plynu, již prošla Senátem. Nyní ji dostane k podpisu prezident. Stropy původně měly platit až od nového roku. Nyní se ale zdá, že jakmile Miloš Zeman novelu zákona podepíše, tak se ji vláda bude snažit co nejrychleji implementovat. V praxi to bude znamenat vznik nařízení vlády o cenách, které kabinet slíbil vydat ihned, jak novela začne platit.

Cena elektřiny pak bude omezena na šest korun za kilowatthodinu za silovou elektřinu včetně DPH. Cena plynu pak bude pro maloodběratele na třech korunách za kilowatthodinu včetně DPH.

Tagy: