PŘEHLEDNĚ: Koho úsporný balíček nejvíc zabolí? Podívejte se, o kolik kdo přijde peněz

Proč je nutná důchodová reforma? Vysvětlil reportér Jan Socha

Vládní návrhy na úspory stále vyvolávají u veřejnosti pochybnosti. Konsolidační balíček totiž počítá s osekáním nejrůznějších zaměstnaneckých benefitů nebo rušením některých daňových slev. Kdo na úsporných plánech nejvíce prodělá a na co všechno chce vláda Petra Fialy (ODS) sáhnout?

Od příštího roku by mělo dojít hned k několika podstatným změnám, kterých se obává řada zaměstnanců. Právě na ty mohou dopadnout úpravy v oblasti daní nebo pojistného na sociální zabezpečení.

Omezení a rušení daňových slev

Největším strašákem je podle poradenské společnosti BDO zrušení slevy na manžela či manželku ve výši 24 840 korun. Nyní toto zvýhodnění může uplatnit kdokoliv, kdo žije s manželkou či manželem, který nemá vlastní příjmy za zdaňovací období přesahující 68 tisíc korun. Novinkou je, že slevu bude možné využít ve chvíli, kdy je v domácnosti vyživované dítě poplatníky mladší 3 let.

ČTĚTE TAKÉ: Omezení víceletých gymnázií? Naopak, navýšil bych kapacitu těch šestiletých, překvapil Bek

Změnou projde také výjimka u slevy na dani za dítě umístěné v předškolním zařízení. Tato sleva je spíše známá pod pojmem školkovné. Současné znění umožňuje uplatnit slevu za dítě ve výši až 17 300 korun. Vláda ale navrhuje tuto možnost zrušit.

Podle daňové poradkyně BDO Moniky Lodrové tyto změny zasáhnou nejvíce rodiny s dvěma dětmi staršími tří let. „Rozhodli jsme se podívat na konkrétní příklady zaměstnanců a OSVČ a dopadů navrhovaných vládních opatření. Z našich výpočtů vyplývá, že v procentuálním vyjádření vůči čistým příjmům změny nejvíce pocítí rodiny s dětmi a průměrnými příjmy, jejichž čisté příjmy se můžou snížit až o desetinu,“ uvedla Lodrová v analýze, kterou má CNN Prima NEWS k dispozici.

Na příkladu Lodrová uvádí, že zaměstnanec s měsíčním příjmem 40 tisíc korun hrubého přijde při změně a zrušení těchto výjimek o 44 tisíc korun ročně. Pokud by pracovník vydělával 140 tisíc korun za měsíc, tak přijde za rok o 70 500 korun.

Modelový příklad zaměstnance se dvěma dětmi staršími tří let

2023 2024
Měsíční mzda 40 000 40 000
Roční mzda 480 000 480 000
Daň z příjmu fyzických osob
Základ daně 480 000 480 000
Daň před slevami 72 000 72 000
Sleva na dani – poplatník 30 840 30 840
Sleva na dani – školkovné 17 300 0
Sleva na dani – manželka/manžel 24 840 0
Sleva na dani – vyživované děti 37 524 37 524
Výsledná daňová povinnost + / daňový bonus – – 37 524 3 636
Celkové odvody fyzické osoby 15 276 59 316

Osoby samostatně výdělečně činné jsou oproti zaměstnancům ve výhodě. Na ně totiž nečekají tak velké výdaje. Živnostníci s příjmem do 35 tisíc korun měsíčně využívají například paušální výdaje ve výši 60 procent a daňová povinnost pro ně nevzniká. Podnikatelé s příjmy 60 tisíc měsíčně a dvěma dětmi staršími tří let pocítí změnu více. „Místo daňového bonusu 37,5 tisíce korun ročně budou nově dostávat jen lehce přes 25 tisíc. V celkovém součtu s pojistným si pohorší za rok o 16,5 tisíce korun,“ vypočítává Monika Lodrová.

Modelový příklad OSVČ se dvěma dětmi staršími tří let

2023 2024
Měsíční příjem 60 000 60 000
Roční příjem 720 000 720 000
Daň z příjmu fyzických osob
Výdaje 432 000 432 000
Základ daně 288 000 288 000
Daň před slevami 43 200 43 200
Sleva na dani – poplatník 30 840 30 840
Sleva na dani – školkovné 17 300 0
Sleva na dani – manžel/manželka 24 840 0
Sleva na dani – vyživované dítě 37 524 37 524
Výsledná daňová povinnost + / daňový bonus – – 37 524 – 25 164
Celkové odvody fyzické osoby 37 187 53 752

Kromě OSVČ a zaměstnanců se rušení slev dotkne také studentů. Dojít by totiž mělo ke zrušení slevy na dani na studenta ve výši 4 020 korun ročně. Tuto výjimku mohli uplatnit mladí lidé při přípravě na budoucí povolání do 26 let.

Sazba daně z příjmu fyzických osob

Vláda ve svých návrzích počítá s tím, že od příštího roku by se mohl snížit limit pro vyšší sazbu daně z příjmu fyzických osob. Ta je nyní na 23 procentech. Podle poradenské společnosti BDO by se daňová sazba uplatňovala už na zaměstnance s měsíčním příjmem 120 tisíc korun, místo současných 161 tisíc korun. Změna by tak dopadla na pracovníky s vyššími příjmy.

Změny u zaměstnaneckých benefitů

Vládní návrh by také zasáhl velkou část zaměstnanců ohledně bonusů. „Oblíbené benefity nazývané jako „cafeterie“, kde zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům nad rámec mzdy osvobozený příspěvek na kulturní a sportovní vyžití, příspěvek na rekreaci, využívání zdravotnických zařízení či nákupu zboží od zdravotnických zařízení, nákup knih apod., by tedy nově měly podléhat dani z příjmů a odvodům na sociální a zdravotní pojištění,“ uvedla Lodrová.

Ohroženi by byli také majitelé nebo spolumajitelé společností. Vláda chce zavést horní limit osvobození příjmu z prodeje cenných papírů nebo jiných podílů v obchodní korporaci. Nově by se zavedla daň na limit 40 milionů korun. Vše nad tuto hranici by se zdanilo. Konkrétní sazbu ale vláda neuvedla.

Sociální zabezpečení

Změny se mají týkat také sociálního zabezpečení. Zaměstnanci by nově měli přispívat na nemocenské pojištění ve výši 0,6 % vyměřovacího základu. Pojistné odvody se mají zvyšovat u osob samostatně výdělečně činných. Od příštího roku by totiž mohlo dojít ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu. Ze současných 25 % průměrné hrubé mzdy by se částka navýšila až na 40 % průměrné mzdy. Letos zaplatí OSVČ měsíční pojištění ve výši 2 994 korun. Při zvýšení na 40 % by suma dělala 4 710 korun.

Úprava daně z přidané hodnoty

Vláda také přináší úpravu u DPH. Nově bude platit základní 21% sazba a snížená 12 %. Dojde například k přesunu kadeřnických služeb, točeného piva, služby autorů a umělců, opravy obuvi či novin do základní sazby. V nižší mají být například potraviny nebo zdravotnické pomůcky. Kromě toho chce vláda i zvýšit spotřební daně z lihu a tabákových výrobků. V příštím roce by se měly zvednout o 10 % a v letech 2025 až 2027 o dalších 5 % v každém roce.

Zdanění výher

Kabinet chce v rámci úspor také více zatížit zdanění výher. Navrhuje se totiž snížit limit pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her z 1 milionu korun na 50 tisíc korun.

Auto na firmu jen do dvou milionů korun

Koaliční návrh míří také na nakupování drahých aut na firmu. Kvůli odpočtu DPH tak mohli podnikatelé nakupovat auta o pětinu levněji. Nyní bude částka zastropována na dvou milionech korun.

V souvislosti s dopravou chce také vláda zvýšit částku za roční dálniční známku. Ze současných 1 500 korun se má zvýšit na 2 300 korun.

Tagy:
manželé ODS daň vláda Petra Fialy fyzická osoba