Přemnožená zvěř páchá větší a větší škody.

Přemnožená zvěř páchá větší a větší škody. Zdroj: Valentin Panzirsch -