Přemnožená zvěř páchá větší a větší škody.

Přemnožená zvěř páchá větší a větší škody.
Zdroj: Valentin Panzirsch -