Ředitel radiologického oddělení nemocnice ve francouzském Colmaru Michel Schmitt