Co dělat, pokud vám chybí některé odpracované roky, které jsou zásadní pro přiznání důchodu

Důchodkyně

VELKÉ ZPRÁVY: Důchodové listy jsou důležité

A jak zjistíte, jestli vám skutečně chybí?

Plánujete jít v dohledné době nebo v horizontu několika let do důchodu? Abyste mohli skutečně nastoupit v požadovaném termínu, musíte mít nejen splněnou věkovou hranici, ale také dostatečný počet odpracovaných let, respektive doby pojištění. To, kolik roků (do nichž se počítá i náhradní doba pojištění formou péče o dítě či blízkou osobu, studium, vojenská služba a podobně) ve vašem případě eviduje Česká správa sociálního zabezpečení, zjistíte z důchodového listu, neboli „informativního osobního listu důchodového pojištění“. Mimo to je v přehledu uveden i příjem a v jaké výši bylo pojistné odvedeno. Důchodový list úřad rozesílá automaticky lidem, kteří jsou krátce před důchodem. Zažádat si ale o něj může každý – jednou ročně zdarma. Jak je uvedeno v reportáži Karla Rychlého, podle ekonomů může být tento přehled navíc vhodným ukazatelem toho, jak nakládat se svými penězi posledních pár let před odchodem do penze.

Nechybí některé roky?

Nicméně v přehledu také můžete zjistit ještě jednu, a to velmi zásadní informaci. Totiž že v obsahuje některá „hluchá“ místa. "V případě lidí, kteří mají pracovní historii ne zcela kompletní, tak i vidí, jaké roky nemají pro budoucí důchod započítány," vysvětluje mluvčí ČSSZ Jana Buraňová. Není to vůbec ojedinělý případ, naopak. Pokud tedy z listu zjistíte, že ve výčtu chybí místa, kde jste pracovali, je vhodné je doplnit. Šance na nápravu je velká. Je důležité být v kontaktu s pracovníky místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, kde vám důchod budou přiznávat a vypočítávat. Co můžete pro zjednodušení celé situace udělat?

1. Dohledejte pracovní smlouvy či výplatní pásky

Nemáte-li evidenční list, pracovníci OSSZ mohou místo něj přijmout náhradní dokumenty, které jednoznačně prokazují dobu zaměstnání, respektive pojištění. Takovým dokladem jsou například pracovní smlouva, doklad o ukončení pracovního poměru, výplatní pásky či mzdové listy.

2. Obraťte se na zaměstnavatele

Nemáte-li žádné dokumenty, zkuste se obrátit na původního zaměstnavatele. V jeho archivech je možné nějaké doklady ještě vyhledat. Například knihu docházky či legitimace ROH a jiné. Může se stát, že v současné době firma, pro kterou jste pracovali, už neexistuje. V takovém případě se zkuste obrátit na jeho právního nástupce.

>> Kolik lidí má důchod nižší než 3 000 korun? Jaká je nejčastější výše důchodu? Odpovědi i další fakta zjistíte ve videu:

3. Poraďte se (opět) na OSSZ

Není-li šance najít zpětně jakoukoliv vazbu na zaměstnavatele, a nemáte-li žádné z výše uvedených dokumentů, je třeba pracovníkům úřadu sdělit alespoň jméno zaměstnavatele. Ti pak začnou pátrat v archivech, do kterým mají přístup, sami a pokusí se evidenční list ze zjištěných informací zrekonstruovat.

4. Dohledejte vysvědčení či rodný list dítěte

Pokud vám v evidenci ČSSZ chybí údaje o náhradní době pojištění, i tu můžete doložit. Třeba doba studia se dokládá vysvědčením nebo jiným dokladem o ukončení učiliště, střední, vyšší odborné či vysoké školy. Doba výkonu vojenské služby se dokládá vojenskou knížkou nebo potvrzením příslušné vojenské správy, v případě výkonu civilní služby potvrzením vydaným ministerstvem práce. Doba péče o dítě do 4 let se dokládá rodným listem dítěte, případně jiným dokladem o vztahu k dítěti (např. rozsudek soudu o svěření do péče) a čestným prohlášením o době a rozsahu péče. Uvedené doklady stačí přinést až přímo při podání samotné žádosti o důchod.

5. Možnost zpětného doplacení

Pokud vám budou určité roky pojištění/zaměstnání před termínem odchodu do důchodu chybět, existuje také možnost si zpětně některá pojištění doplatit. Například dobu evidence na úřadu práce, kdy vám nebyla vyplácena dávka či dlouhodobá dobrovolnická služba. Konzultujte tuto možnost přímo na úřadu.

6. Pracovali jste v cizině? Uveďte to v žádosti

Pokud jste pracovali v cizině, tyto údaje nemá ČSSZ ve své evidenci také. Potvrzení o pojištěných dobách ve státech EU nebo ve státech, s nimiž má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, si ale sociální správa vyžádá od příslušného cizozemského nositele pojištění až po podání žádosti o důchod, pokud v ní informace o vaší práci v zahraničí uvedete. Nicméně tato doba vám pomůže pro splnění potřebného počtu opracovaných let, resp. doby pojištění. Výše zahraniční mzdy ale nebude mít vliv na český důchod. Penzi za dobu zaměstnání v cizině by vám měl pak vyplácet tamní kompetentní úřad.

Kompletní informace, které by měli vědět budoucí žadatelé o důchod, najdete v tomto článku:

Ivana Kropáčková

Tagy: