Pozorovatelé sledovali start rakety Blue Origin.

Pozorovatelé sledovali start rakety Blue Origin. Zdroj: Getty Images

Raketa Blue Origin odstartovala z Texasu.

Raketa Blue Origin odstartovala z Texasu. Zdroj: Getty Images

Raketa Blue Origin odstartovala z Texasu.

Raketa Blue Origin odstartovala z Texasu. Zdroj: Getty Images

Raketa se bezpečně vrátila na Zemi.

Raketa se bezpečně vrátila na Zemi. Zdroj: Getty Images

Raketa Blue Origin odstartovala z Texasu.

Raketa Blue Origin odstartovala z Texasu. Zdroj: Getty Images