Lidé jsou ochotni vystát dlouho frontu, aby se rozloučili s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Lidé jsou ochotni vystát dlouho frontu, aby se rozloučili s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Lidé jsou ochotni vystát dlouho frontu, aby se rozloučili s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Lidé jsou ochotni vystát dlouho frontu, aby se rozloučili s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Lidé jsou ochotni vystát dlouho frontu, aby se rozloučili s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Lidé jsou ochotni vystát dlouho frontu, aby se rozloučili s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Lidé jsou ochotni vystát dlouho frontu, aby se rozloučili s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Do Kalichu dorazilo velké množství fanoušků. Zdroj: Herminapress

Fanouška Vladana smrt Zagorové zasáhla, přinesl ji květiny. Zdroj: CNN Prima NEWS

Mojí nejoblíbenější písní je Líto, popsal dlouholetý fanoušek Hanky. Zdroj: CNN Prima NEWS

Pohled na katafalk. pohřeb Zdroj: Herminapress

V divadle panuje ponurá atmosféra. Zdroj: Herminapress

Pohled na rakev v divadle Kalich. Zdroj: Herminapress

Do síně vcházejí první lidé. Zdroj: CNN Prima NEWS

Do síně postupně vcházejí první lidé. Zdroj: CNN Prima NEWS

Do síně postupně vcházejí první lidé. Zdroj: CNN Prima NEWS

Pohřeb Hany Zagorové. Zdroj: Herminapress

Někteří fanoušci mají oči od slz. Zdroj: Herminapress

V divadle probíhá veřejné rozloučení s Hankou Zagorovou. Zdroj: Herminapress

Před divadlem Kalich se tvoří dlouhá fronta. Zdroj: Herminapress

Někteří lidé přinesli květiny a věnce. Zdroj: Herminapress

Veřejnost se loučí s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Veřejnost se loučí s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Veřejnost se loučí s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Veřejnost se loučí s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Veřejnost se loučí s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Veřejnost se loučí s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Veřejnost se loučí s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Veřejnost se loučí s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS

Veřejnost se loučí s Hanou Zagorovou. Zdroj: CNN Prima NEWS