Podobné bezohledné chování je častým nešvarem šoférů na českých silnicích.

Podobné bezohledné chování je častým nešvarem šoférů na českých silnicích. Zdroj: Václav Janata