Mezi země, které rozvolňují koronavirová opatření patří Itálie.