Také upřednostňujete kvalitu před cenou? Tu má zajistit značka CZECH MADE

Čeští spotřebitelé upřednostňují, se zvyšující se životní úrovní, kvalitu před cenou. A tento trend bude do budoucna posilovat. Na možnosti získání značky kvality CZECH MADE a na to, co taková značka kvality garantuje jsme se v rozhovoru zeptali Ing. Štěpána Smejkala, manažera značky CZECH MADE, která je součástí Národního programu Česká kvalita.

Jak spotřebitelé reagují na značky kvality?

Spotřebitelé vnímají značky kvality vstřícně. U nemalé části z nich hraje významnou roli fakt, zda výrobek nebo služba má nějakou značku kvality. Pravidelně se ukazuje, že se jimi při rozhodování řídí a označenému výrobku dávají zpravidla přednost před neoznačeným.

Jistě není bez zajímavosti, že čeští spotřebitelé upřednostňují kvalitu před cenou, současně i kladou důraz na původ nakupovaného zboží, environmentální dopad a udržitelnost produktů. Tato skutečnost je trendem sbližování spotřebního chování a životní úrovně s vyspělými státy.

V kterých oblastech vynikají výrobci kvalitou nejčastěji?

Hodně záleží na požadavcích v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Pokud má firma osvícené vedení a zájem se prosadit kvalitou, může to být v jakémkoli oboru. Jsou ale odvětví, kde je kvalita častěji zmiňovaným tématem. Tím je například strojírenství v čele s automobilovým průmyslem, kde je kvalita rozhodujícím faktorem. Kromě kvality je zásadní také bezpečnost, a to především v potravinářském a chemickém průmyslu. Je však třeba zdůraznit, že čeští výrobci se ve světě s kvalitou uplatňují napříč obory.

Co garantuje značka kvality?

Důvěryhodná značka z Programu Česká kvalita garantuje, že výrobek nebo služba prošly hodnocením v rámci, kterého byla podle předem stanovených a měřitelných kritérií kvalita posuzována. Značka kvality garantuje, že výrobek byl kontrolován třetí nezávislou stranou, kontrolovala se stabilita procesu výroby, a to v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součástí je hodnocení spokojenosti zákazníků s produktem. Stejně tak je tomu u naší značky CZECH MADE, u které dochází také k ověření kvality výrobku nebo služby na místě v provozovně.

Jak náročné je značku CZECH MADE získat?

Firma, aby se mohla ucházet o značku CZECH MADE, musí splnit dvě zásadní podmínky, kterými jsou registrace a výroba nebo poskytování služby v tuzemsku. Poté musí počítat s tím, že bude její produkt prověřen ze všech možných stran. Firma tak dobrovolně vstoupí do procesu hodnocení kvality, kterým ho provedeme. Po důkladném a úspěšném prošetření získá právo užívat značku na dobu dvou let. Poté proběhne proces ověřování znovu jako v počátku. Celý proces získání důvěryhodné značky kvality není otázkou několika málo dnů, ale spíše týdnů či měsíců.

Co značka přinese jejímu držiteli?

Značka CZECH MADE je vnímána jako symbol a punc české kvality. Držiteli přináší kromě potvrzení vysoké kvality i vhodný způsob, jak se vymezit vůči konkurenci. Zvyšuje důvěryhodnost v očích zákazníků a tím pádem je možně ji vhodně marketingové využít a poskytnout zákazníkům jasný důkaz, že kupují kvalitní produkt. Značka je součástí Národního programu Česká kvalita, který je zaštítěn Ministerstvem průmyslu a obchodu, díky čemuž je mimo jiné zaručena vysoká objektivnost, nezávislost a důvěryhodnost.

Jaký je přínos značky pro spotřebitele?

Hlavním přínosem značky pro spotřebitele je záruka vysoké kvality nakupovaných produktů a jistota správného nákupního rozhodnutí. Zároveň značka usnadňuje spotřebiteli orientaci při nákupu a přináší mu ověřenou informaci o jeho kvalitě. Je tak jednoduchým vodítkem, jak s jistotou nakoupit český produkt, jehož kvalita byla nezávisle a odborně ověřena. Nesporným přínosem pro všechny strany je také fakt, že nákupem produktu se značkou kvality CZECH MADE podporuje spotřebitel ryze české firmy, což je v současné době pro náš tuzemský trh potřebné ještě více než dříve.

Tagy:
spotřebitel Českou kvalitu nenahradíš Czech Made Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky