Přírodní sarkofág z podhoubí prý aktivně přispívá k rozkladnému procesu.