Přírodní sarkofág z podhoubí prý aktivně přispívá k rozkladnému procesu. Zdroj: Twitter.com