V rezervaci u Kosmonos se kácí, proti jsou ochránci i místní, úřady vyčkávají

Masivní kácení v přírodní rezervaci přimělo ochránce přírody k podání podnětu na Českou inspekci životního prostředí. Ta zahájila řízení, ale stromy se kácejí dál. Místní obyvatelé chtějí ničení lesů bránit sepsáním petice.

Přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos nedaleko Mladé Boleslavi se stala cílem těžby soukromé společnosti Forestlaan, která zdejší pozemky vlastní. Podle ochránců i místních však těžba přesahuje možnosti dané statutem chráněné oblasti a s lesem je ze strany společnosti nakládáno jako s hospodářským. Stromy jsou káceny bez ohledu na svůj stav i stáří. Na mnoha místech se zdejší lesní cesty staly zcela neschůdnými a vznikající rozježděné cesty ničí stávající porosty.

Obyvatelé obce Horní Stakory proto sepisují petici, se kterou se hodlají obrátit na středočeský krajský úřad, který má rezervaci na starosti. „V současné době dochází na Babě k masivnímu kácení v režii soukromé společnosti, která zdejší lesní pozemky v posledních letech získala. K zemi jdou jak mladé, tak vzrostlé, zdravé listnaté stromy. Nespočet dalších stromů je označen k dalšímu pokácení. V mnoha místech zcela zmizelo keřové patro,“ uvádějí místní.

Podnět k šetření podal i Český svaz ochránců přírody Klenice již v prosinci. Ale Česká inspekce životního prostředí ani krajský úřad do těžby dosud nezasáhly. Přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos byla vyhlášena v roce 1950. Kromě velkého množství ohrožených druhů rostlin zde našlo útočiště i několik druhů čolků či žab – jde například o kuňku obecnou či rosničku zelenou. Oblast je také velmi oblíbeným cílem turistů, kvůli nimž zde vznikla naučná stezka s informacemi o zdejší chráněné fauně i floře.

Tagy: