Velká voda trápí Evropu. V posledních třech dekádách bylo nejvíc povodní za 500 let

Na Jesenicku se rozvodňují toky.

Nejvíc povodní v posledních letech

Mezinárodní analýza, na které se podíleli čeští vědci, ukázala, že v uplynulých 30 letech bylo v Evropě nejvíce povodní za posledních 500 let. Publikoval ji prestižní vědecký časopis Nature. Výsledky výzkumu mohou být použity například při plánování protipovodňových opatření.

Vědci v analýze vysvětlují, proč je v poslední době povodní víc. Změna souvisí například i s množstvím tajícího sněhu. „Naše studie ukázala, že zatímco v minulosti docházelo k povodním častěji v chladnějších periodách, nyní je hlavním faktorem globální oteplování,“ uvedla Monika Bělínová z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Výsledky studie teď však mohou pomoci při analýze povodňových rizik.

Povodně přicházejí nečekaně

Povodně v posledních třiceti letech zastihly Češko obvykle nepřipravené. Například v roce 1997 obyvatele moravské obce Troubky před velkou vodou nikdo nevaroval a zahynulo tam tehdy devět osob. Podobně obyvatele překvapily povodně, které zasáhly Česko v letech 2002 a 2013.

Za posledních 500 let prošla Evropa celkem devíti obdobími, během nichž počet povodní výrazně stoupl. Řeky se často rozvodňovaly například mezi lety 1560 až 1580 hlavně v západní a střední Evropě.

Většinu starého kontinentu povodně výrazně zasáhly i o 200 let později mezi lety 1760 až 1800. Stejně tak mezi lety 1840 až 1870, kdy zasáhly především západní a jižní Evropu.

K nejvíce povodním v Evropě však došlo mezi lety 1990 až 2016. „Od jiných povodňových období se odlišují zejména větším rozsahem, výraznější sezonalitou, ale i teplotami vzduchu,“ vysvětluje Bělínová.

Otázkou teď podle vědců zůstává, jak dlouho bude povodňové období ještě trvat. Přestože je v posledních letech velké sucho, počet povodní neklesá. „Pokud bude pokračovat globální oteplování, budou jak povodně, tak i sucha. Byl by zázrak, kdyby to ustalo,“ zmiňuje hydrolog Libor Elleder z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Tagy: