Kritici se obávají, že by rozsudek mohl mít dopad na svobodu tisku.

Kritici se obávají, že by rozsudek mohl mít dopad na svobodu tisku. Zdroj: AP