Z Afriky na Sibiř za pár minut pěšky! To návštěvníkům nabízí přírodní rezervace Milovice

Naprosto odlišná přírodní prostředí, která připomínají krajiny vzdálených kontinentů, mohou vidět návštěvníci rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Část bližší Benátkám nad Jizerou připomíná africké údolí porostlé roztroušenými křovinami, plochy blíž obci Lipník tvoří rovina s březovými hájky jako přenesená ze Sibiře.

Místo čtrnácti hodin v letadle jen pár minut pěšky

Zatímco ve skutečnosti by museli turisté překonávat takovou vzdálenost nejméně 14 hodin letecky, což odpovídá délce letu z Nairobi do Novosibirsku, v rezervaci velkých kopytníků jim na to stačí několik minut pěší procházky. „S tímto postřehem přišel přední český ekonom a známý milovník přírody Miroslav Zámečník, který rezervaci často a rád navštěvuje. Vystihl tak výraznou odlišnost mezi původní a nově připojenou částí rezervace,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která světově unikátní rezervaci v bývalém vojenském prostoru založila.

Z agresivních trav kvetoucí rostliny

Turisté v nejbližších letech uvidí mezi oběma částmi rezervace ještě další výrazný rozdíl. „Zatímco nově připojená část rezervace je kvůli roky chybějící péči degradovaná a zarostlá agresivními druhy trav, původní část rezervace, kde se velcí kopytníci pasou od roku 2015, se proměnila na rozsáhlou, druhově bohatou pastvinu,“ porovnal Dalibor Dostál. Botanici z Univerzity Karlovy na přelomu června a července napočítali v pasené části rezervace 111 kvetoucích, nektarodárných druhů rostlin. V místech, kde ještě před šesti lety dominovalo několik málo druhů expanzivních trav, to znamená přímo zázračnou proměnu.

Jako dělané pro výlet

Podobný proces přeměny degradovaných stanovišť na kvetoucí louky bude v příštích letech probíhat i v nově připojené části rezervace. „Zejména fotografové, kteří by chtěli zachytit velké kopytníky v rozsáhlých a vysokých porostech trav, tak mají příležitost jen v příštích několika měsících. Vysoké trávy budou postupně ubývat a nahradí je řídké kvetoucí trávníky,“ doplnil Dalibor Dostál.

Rezervace velkých kopytníků se skládá ze dvou částí. Kolem každé vede okružní stezka pro návštěvníky. První je přímo v Milovicích, s parkovištěm v ulici Ostravská, druhá mezi Lipníkem a Benátkami nad Jizerou. Obě části rezervace propojuje pro pěší modrá turistická trasa. Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z univerzit a dalších odborných institucí.

Tagy: