Zubři a divocí koně prozkoumávají nové prostory rezervace Milovice. Přispěla na ně veřejnost

Ochráncům přírody se podařilo o úterním státním svátku vyfotografovat první velké kopytníky v nové části rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice. Završila se tak snaha o záchranu této části rezervace. Dlouho ji totiž ničilo zarůstání agresivními druhy trav. Otevřena je od června, a to i díky solidaritě veřejnosti. Prospěšná je nejen pro velké kopytníky, ale zvětšením pastvin mohou lépe přezimovat i různé druhy hmyzu.

Zubři poprvé zdokumentováni

Zvířata novou část prostor směrem k obci Lipník postupně prozkoumávala. „Stopy kopyt a první vyšlapané stezky ve vysoké trávě ukazovaly, že zvířata již novou část rezervace objevují. Vzhledem k výrazné rozloze se nám ale poprvé podařilo velké kopytníky spatřit a zachytit fotoaparátem v těchto místech až dnes,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina.

První se ochráncům před objektivem naskytla podívaná na osamoceného zubřího býka, za hodinu pak i na skupinku samic s mláďaty. V nové části rezervace jsou na několika místech vidět také otisky kopyt divokých koní. Jejich stádo se ale zatím ochráncům přírody spatřit nepodařilo.

Stádo zubrů prochází novou částí rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice, nedaleko obce Lipník. Video: Běla Dostálová

Posted by Česká krajina on Tuesday, July 6, 2021

Nová část rezervace je evropské unikum

Nově otevřená část rezervace má rozlohu zhruba 120 hektarů. Celková rozloha rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice tak dosáhla zhruba 352 hektarů. V Česku je zdaleka největší, v ochranářsky vyspělých zemích, jako je Německo nebo Nizozemsko, se však podobné rezervace rozkládají na plochách o několika tisících hektarů.

Nově připojená část rezervace patří k evropským unikátům. „Právě na východní části rezervace se návštěvníkům konečně naskytne pohled na zubry ve společnosti divokých koní v lučním komplexu takového rozsahu, že to není k vidění nikde jinde v Evropě,“ zdůraznil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd.

Prospívá bezobratlým i ptákům

Zvětšení pastviny umožní zachování rozsáhlejších ploch nespasené bylinné vegetace během období vegetačního klidu. „To je velmi důležité, protože právě ve zdánlivě nepotřebných ostrůvcích suché vegetace zimují klidová stadia řady bezobratlých včetně kukel motýlů, samotářských včel a jiných opylovačů a zároveň poskytují úkryt například koroptvím před dravci v době, kdy je v otevřených lučních biotopech jiných úkrytů nedostatek,“ zdůraznil Miloslav Jirků.

Otevřena je i díky veřejnosti

Společnost Česká krajina založila také další rezervaci pro divoké koně v Národním parku Podyjí. Ta má rozlohu zhruba 75 hektarů. Celkem se tak ochranářská organizace stará o téměř 430 hektarů pastevních rezervací velkých kopytníků. Dalších sedm podobných rezervací pak v České republice založily jiné ochranářské organizace. Společnost Česká krajina do nich bezplatně poskytla přírůstky z Milovic i Podyjí.

Nová část milovické rezervace je od června ve zkušebním provozu. Slavnostní otevření se uskuteční v příštích týdnech. Na dokončení rezervace se loni konala veřejná sbírka. Díky obrovské podpoře veřejnosti se podařily vybrat potřebné dva miliony. „Všem lidem, kteří přispěli na záchranu unikátní přírody, bych chtěl ještě jednou poděkovat. Bez jejich podpory by nová část rezervace nikdy nevznikla,“ ocenil pomoc dárců Dalibor Dostál.

Tagy:
koně Milovice Česko přírodní rezervace zubři kopytníci Biologické centrum AV ČR kopytník Národní park Podyjí Lipník