Krev na podlaze, plíseň i trus hlodavců! Hygienici provozovnu okamžitě zavřeli

Když přišli v pátek zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje na kontrolu provozovny U Žida ve Spořicích, nestačili se divit! Zvláště, když se jednalo o restauraci s výrobou teplých pokrmů a s výčepem. Okamžitě provozovnu zavřeli, nařídili sanitaci a likvidaci vsech uskladněných potravin!

V průběhu kontroly byl zjištěn v kuchyni na podlaze výskyt trusu hlodavců. Dále bylo zjištěno, že není zásadním způsobem dodržována provozní hygiena ani prováděna dostatečná pravidelná sanitace v rámci celého provozu, především podlah, stěn, stropů, rovněž v chladicích a mrazicích zařízení. Dvě velkoobjemová mrazicí zařízení ve skladu potravin byla silně znečištěna krví, zbytky potravin a jejich těsnění i černou plísní.

V provozovně nebyly dodržovány předpisy pro potraviny, pokud jde o jejich uložení, jejich ochranu před kontaminací, udržování stanovených teplot, které zabezpečí jejich zdravotní nezávadnost. Potraviny a hotové pokrmy nebyly uloženy při vhodných teplotách. Bylo zjištěno velké množství potravin s prošlou dobou spotřeby, dodatečně zamrazených v rozporu s pokyny výrobce, popř. neoznačených, dále hotové zamrazené pokrmy (vše celkem cca 200 kg).

Také hygienici zjistili stavebně technické závady - v kuchyni nebylo k dispozici umyvadlo k mytí rukou, na stěnách ve skladech potravin byla zjištěna černá plíseň a olupující se omítka, nebyla k dispozici šatna pro zaměstnance ani úklidová místnost s výlevkou. Nebyly splněny obecné a specifické požadavky na potravinářské prostory. Hrozila možnost kontaminace potravin a připravovaných pokrmů. Pomnožení mikroorganismů a toxinů mohlo ohrozit strávníky!

Okamžitě bylo rozhodnuto o uzavření provozovny až do odstranění závad. Byla nařízena sanitace celého provozu a likvidace zdravotně závadných potravin a pokrmů. Po odstranění závad musí provozovatel písemně požádat o znovuotevření provozovny.

Tagy: