VIDEO: Nelichotivé prvenství si připsaly školy v Ústeckém kraji. Vedou v záškoláctví

V záškoláctví vede Ústecký kraj

Nelichotivé prvenství si připsaly školy v Ústeckém kraji. Podle statistik České školní inspekce jsou celorepublikově na prvním místě v počtu omluvených a neomluvených hodin u žáků základních a středních odborných škol.

Příčinou je podle odborníků sociální skladba obyvatelstva, starostové zase vidí problém v chybějící legislativě. Podle statistik zamešká za školní rok jeden žák základní školy v Ústeckém kraji průměrně 104 hodin, student na střední odborné škole až 200 hodin. Školy v Ústeckém kraji drží rekord i v počtu neomluvených hodin.

Žák základní školy má v průměru dvě neomluvené hodiny ročně, student střední kolem patnácti. Příliš vysoká absence přitom může mít pro rodiče trestněprávní důsledky, policie podobné případ šetří jako trestný čin ohrožení mravní výchovy mládeže.