Létající čepice, symbol absolvování Univerzity obrany v Brně.
Zdroj: ČTK