Létající čepice, symbol absolvování Univerzity obrany v Brně. Zdroj: ČTK