O návrhu poslance Jana Lipavského rozhodne Parlament ČR.