Průmyslová výroba vykázala v září výrazně lepší výsledek, než s jakým odborníci počítali.