Ruth Tachezy z laboratoře BIOCEV ve Vestci se podílí na vývoji LAMP testů ze slin. Zdroj: BIOCEV