reklama

Člověk musí najít sílu čelit předsudkům vůči nakaženým, říká HIV pozitivní muž

První prosincový den si připomínáme Světový den boje proti AIDS. Je to příležitost k osvětě o smrtelné nemoci, která se týká lidí po celém světě a kolem které panuje mnoho mýtů a předsudků. Jedním z HIV pozitivních lidí je pan Kryštof (30 let) ze severních Čech, kterému nemoc převrátila život vzhůru nohama. Jaké byly první projevy a jak se se svým osudem dokázal vyrovnat?

reklama

Kryštof je mladý muž, na kterém byste na první pohled nepoznali, že není zcela v pořádku. Se svou nemocí se učí žít každým dnem, ale sám přiznává, že to není snadné. Protože se jedná o velice intimní záležitost a mnoho lidí z jeho okolí netuší, že je HIV pozitivní, přál si zůstat v anonymitě. Nemoc o sobě dala vědět před pár lety, když se objevily vysoké horečky a zvětšené mízní uzliny.

„Několik dní jsem měl skoro čtyřicítky horečky a nebyl jsem schopný si sám dojít ani na záchod. Kamarádi mě sprchovali studenou vodou, aby teplota klesla. Dnes už vím, že to byly první projevy nakažení HIV, kterým se říká primární infekce. Je to fáze, ve které se u nakaženého člověka začnou vytvářet protilátky proti viru,“ vysvětluje Kryštof.

O tom, že by mohl být HIV nakažený, v tu chvíli rozhodně neuvažoval. Až později mu lékař doporučil nechat se otestovat. Výsledek Kryštofa doslova srazil na kolena. „Když se ukázalo, že jsem HIV pozitivní, uzavřel jsem se sám do sebe a utíkal před realitou k drogám. Vím, že to nebylo šťastné řešení, ale nedokázal jsem se s tím srovnat,“ pokračuje ve svém příběhu. V té době velmi intenzivně přemýšlel o sebevraždě. Naštěstí zůstalo pouze u myšlenek, nakonec se rozhodl to nevzdávat a začít se léčit.

„Léčba je vlastně velmi jednoduchá. Každý den ve stejnou hodinu spolknu jednu jedinou pilulku léku zvaného Odevsey. Zpočátku mi z něj bylo špatně, měl jsem zažívací problémy a bolesti hlavy. Po několika měsících to ustalo a tělo přestalo protestovat,“ pokračuje Kryštof, který musel také zapracovat na své psychice. Obrátil se na pacientskou organizaci Česká společnost AIDS pomoc, která pomáhá lidem s tímto onemocněním.

Nedokázal jsem přijmout svou nemoc, propadal depresím a drogám. Styděl jsem se svěřit se komukoliv ze svého okolí

„Zpočátku jsem byl na to úplně sám. Bál jsem se se svou nemocí komukoliv svěřit. O to více mi pomohlo kontaktovat pacientskou organizaci, díky které jsem zjistil, že nejsem zdaleka jediný HIV pozitivní,“ říká Kryštof, který až po nějaké době našel odvahu říct o své nemoci rodině a přátelům, a také se smířit s tím, že je nevyléčitelně nemocný.

„Dnes, po několika letech, se cítím fyzicky i psychicky dobře. Člověk musí najít sílu a srovnat si to sám v sobě,“ pokračuje ve svém vyprávění. Poukazuje také na to, že stále potkává mnoho lidí, kteří z něho mají strach a považují ho za odpad společnosti. „Vůbec není jednoduché se s někým podělit o informaci, že jste pozitivní. Spousta lidí na vás potom kouká skrz prsty. Samozřejmě je těžké najít si partnera a nové kamarády. Myslím si, že přístup lidí a společnosti je na celém onemocnění to nejtěžší, s čím se nakonec musíte poprat,“ uzavírá Kryštof.

HIV a AIDS není totéž. S HIV lze žít plnohodnotný život

HIV a AIDS je onemocnění, o kterém většina z nás ví, že existuje, ale málokdo si dokáže představit, jak probíhá léčba a jaké jsou vyhlídky do budoucna. Velkým problémem je postoj některých lidí, kteří se domnívají, že se nakazí pouhým dotykem s infikovaným. Většina lidí nemá dostatek informací o prevenci, léčbě, ani o testování, které je možné podstoupit zcela anonymně. Málokdo tuší, že existují HIV sebetesty, které je možné si udělat doma. Na otázky ohledně tohoto onemocnění odpovídá ředitel České společnosti AIDS pomoc Jiří Pavlát.

Můžete popsat, jak se vyznat ve zkratkách HIV a AIDS? Jaký je v těchto dvou termínech rozdíl?
Je pravda, že lidé se často mylně domnívají, že HIV a AIDS je jedno a to samé. Ale není. HIV je virus, který napadá lidský organismus a omezuje funkci imunitního systému. Názvem AIDS označujeme stav, kdy už dochází k selhávání imunity a objevují se různé infekce, nádory nebo dokonce postižení mozku. I z AIDS je možné se vyléčit, pokud se podchytí včas. Ale bohužel v mnoha případech končí smrtí. V dnešní době, kdy jsou na HIV dostupné velmi účinné léky, může HIV pozitivní člověk prožít naprosto normální, plnohodnotný život a dožít se vysokého věku.

Jak se toto onemocnění přenáší? Ze svého okolí vím, že mnoho lidí si myslí, že pouhým dotykem nebo třeba polibkem?
Hlavním způsobem přenosu HIV je vaginální a anální sex. Sliznice jsou totiž poměrně citlivé a stačí drobná poranění, ke kterým v průběhu styku dochází. Při líbání, a to ani při pořádně vášnivém, k přenosu HIV nedochází. Zrovna tak nedochází k přenosu během vzájemné masturbace. HIV se přenáší krví. Virus ale lze přenést při společném používání erotických pomůcek, kontaminovaných injekčních stříkaček, jehel a předmětů používaných na míchání drog. Nemusí se přitom jednat pouze o narkomany, ale sdílení stříkaček třeba také u sportovců, kteří si píchají doping. Virus může za určitých okolností přenést matka na dítě během těhotenství nebo porodu. Je ale důležité si uvědomit, že onemocnění se nepřenáší slzami, ve slinách ani v moči. Nemůžete se nakazit v bazénu, ve sprchách, v tělocvičně, dokonce ani polibkem. To jsou bohužel mýty, které stále mezi lidmi panují.

Existuje naděje, že se HIV pozitivní pacient zcela vyléčí?
Bohužel, běžně dostupnou léčbou to zatím nejde. Výjimkami jsou experimentální situace, ale ty se staly ve světě zatím jen ve dvou případech. Při správné a pravidelné léčbě klesne u většiny pacientů virová nálož na takzvanou nedetekovatelnou hladinu. A v tu chvíli je pacient neinfekční pro své okolí. Tento stav se označuje N=N – tedy nedetekovatelný = neinfekční. Pro HIV pozitivního člověka to znamená, že může mít se svým partnerem nechráněný pohlaví styk, aniž by ho nakazil. Bez obav může založit rodinu a mít zdravé děti. Z jeho krve se nikdo nemůže nakazit. A to se samozřejmě týká homosexuálů i heterosexuálů. Zatím sice nemáme lék na HIV, který by virus z těla definitivně odstranil, ale se současnou dostupnou léčbou, a pokud bychom všude na světě intenzivně testovali, máme šanci HIV vymýtit. Což je naprosto úžasné! Bohužel ale musíme stále brát v úvahu problémy s testováním i s léčbou v rozvojových zemích. Dobrou zprávou ale je, že HIV pozitivní pacienti se dnes mohou dožít vysokého věku. Vloni například zemřel nejstarší člověk nakažený HIV, kterému bylo rovných sto let. To je podle mě skvělé.

Jak je to s léčbou tohoto onemocnění? Je třeba začít užívat léky co nejdříve?
Ano, rozhodně. Čím dříve HIV pozitivní člověk začne užívat léky, tím menší šanci dá viru poškodit jeho organismus. Protože pokud pacient začne s léčbou pozdě, může mezi tím dojít k vypuknutí AIDS a s tím se už pracuje daleko hůře.

Kam se může obrátit člověk, který se dostal do rizikové situace a potřebuje zjistit, jestli je nakažený?
Nejprve bych rád poukázal na ochranu, kterou je jednoznačně kondom při pohlavním styku. Další možností, o které mnoho lidí neví, je takzvaná pre-expoziční profylaxe (PrEP) a post-expoziční profylaxe (PEP). PrEP je preventivní užívání léku, který zabrání nákaze i v případě, kdy se HIV dostane do vašeho těla. Pokud se PrEP používá správně, ochrání uživatele až na 99 procent. Tento lék je vhodný především pro lidi, kteří jsou například díky své práci nebo svému životnímu stylu ve vyšším riziku nákazy HIV. PrEP může samozřejmě předepsat pouze lékař, a to po velmi pečlivé diskusi s pacientem. PEP jsou pak léky, které se používají pouze jednorázově pro vysoce rizikové situace, během které mohlo dojít k nakažení. Může se jednat například i o znásilnění. Lék dokáže zabránit množení HIV a jeho šíření v těle, ale je potřeba jej použít co nejdříve, nejpozději do tří dnů od možné nákazy. Například v Norsku je PEP dostupný na všech pohotovostech bezplatně všem pacientům. V Norsku mají jiný přístup i k předepisování PrEP. Lidem ve zvýšeném riziku infekce je i tento lék dostupný zdarma. V Čechách je volně dostupný jen obětem trestných činů a pouze v osmi HIV centrech. Pokud se tedy jedná o trestný čin – jak už jsem zmiňoval, znásilnění, je potřeba se neprodleně obrátit na policii.

Jak se lidé mohou nechat otestovat, kam se obrátit a jaké jsou možnosti?
Apeluji také na lidi, kteří mají jakékoliv podezření, že se mohli nakazit, aby se nechali otestovat. To je možné naprosto anonymně na jednom z našich osmi pevných CheckPointů. Testujeme také v mobilních CheckPointech, což jsou sanitky, které jezdí po celé České republice. Veškeré informace o testování najdete na webu hiv-testovani.cz. Další možností je otestovat sám sebe přímo doma. Což se v době covidové může hodit. Zájemcům o sebetestování pošleme testy zcela zdarma. Aby testy získali stačí vyplnit dotazník na našich webových stránkách. Výsledky testu následně klient zadá do našeho systému.

HIV pozitivní lidé trpí především po psychické stránce

HIV pozitivní lidé potřebují také psychickou podporu, kterou nabízí psycholog David Janík. V minulosti působil jako člen předsednictva České společnosti AIDS pomoc, je spoluautorem několika výzkumů a publikací o HIV/AIDS a LGBTQ problematice.

Jak lidé na sdělení diagnózy reagují?
Je to velmi různé. Může to být šok a následná deprese, ale nutně to tak být nemusí. Někteří si jen potvrdí to, co už tuší. Jiní přijmou potvrzení HIV pozitivity chladně. Což ale často bývá pouhé zdání, protože může jít jen o oddálení smíření se s diagnózou v podobě popření a vytěsnění. Nezřídka se stává, že se ke zpracování prožitku sdělení diagnózy v psychoterapii vracíme s klienty po měsících nebo letech.

Můžete pacientům poradit, jak takovou diagnózu sám v sobě nejlépe zpracovat a zvládnout?
To je velmi složitá otázka a neexistuje univerzální rada. Současně se sdělením diagnózy by měla být klientovi nabídnuta psychologická pomoc, bohužel to tak ale vždycky není. V okamžiku, kdy pacientovi diagnózu sdělíme, je důležité ověřovat jeho stav, nabízet mu pomoc a podporu, poskytnout mu dostatek informací o HIV a možnostech léčby. Tím mu můžeme ulehčit smíření se s diagnózou. Musíme brát v úvahu, že klienti řeší obavy z odhalení, že jsou HIV pozitivní, z následného odmítnutí, bojí se diskriminace a sociální izolace a k té může dojít jak v práci, tak v rodině, v rámci zdravotnického systému, bojí se najít si partnera.

Tagy:
léčba AIDS HIV AIDS příběh pacientská organizace světový den Jiří Pavlát David Janík

Hlavní zprávy

Imunolog varuje před omikronem: Monoklonální protilátky asi nebudou proti mutaci účinné
Koronavirus

Imunolog varuje před omikronem: Monoklonální protilátky asi nebudou proti mutaci účinné

Současné léky na covid, takzvané monoklonální protilátky, podle imunologa Zdeňka Hela zřejmě nebudou účinné proti variantě koronaviru omikron. Uvedl to na Twitteru. Už v minulých dnech například šéf firmy Moderna řekl, že méně účinné budou na tuto variantu pravděpodobně také vakcíny. Nová varianta se zatím prokázala v Česku u jedné ženy cestující z Namibie.

Prodělaný covid a dvě dávky očkování, je třeba třetí? Vojtěch si už není jistý
Koronavirus

Prodělaný covid a dvě dávky očkování, je třeba třetí? Vojtěch si už není jistý

Kdo nemoc prodělal a nechal se naočkovat dvěma dávkami, pro toho epidemie skončila, říkal ještě v září ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Zda to bude platit i dál, je otázka. Aktuální debata o nutnosti třetí dávky, která bude zároveň podmínkou pro platné covidové pasy, Vojtěchovo tvrzení problematizuje. Sám ministr připouští, že aktuálně není vyjasněné, zda budou tito lidé do třetí dávky nuceni.

Střelba v Michiganu zná svého viníka. Jde o 15letého chlapce, obvinili ho z terorismu

Aktualizováno

Řádění 15letého střelce, který v úterý na střední škole v americkém státě Michigan střílel po ostatních studentech, si vyžádalo čtvrtou oběť. 17letý Justin Shilling podlehl svým vážným zraněním v nemocnici. Je tak už čtvrtým nezletilým žákem školy, který střelbu nepřežil. Dalších sedm osob je zraněných. Vyšetřovatelé se snaží objasnit, proč se Ethan Crumbley rozhodl na své spolužáky střílet. Mladík je ve vazbě a podle dřívějších informací odmítá s vyšetřovateli spolupracovat. Byl už obviněn ze čtyřnásobné vraždy, terorismu a dalších trestných činů.

Sněmovna obnovila bonus pro lidi v karanténě. Ošetřovné budou dostávat i příbuzní

Poslanci ve středu opět schválili takzvanou izolačku. Lidé v karanténě budou dostávat bonus 370 korun ke svému platu. Sněmovna také obnovila krizové ošetřovné a odhlasovala, že za děti do 10 let by mohli pobírat ošetřovné i příbuzní. Poslanci ve středu schválili i kompenzační bonus pro podnikatele, společníky malých firem a osoby pracující na dohodu. Umožnili souběh s dalšími podporami.

Je to absurdní, Charles není rasista. Popřel by tím 70 let svého života, říká historik

Královskou rodinou opět zmítají spory. Princ Charles čelí nařčení, že je rasista. Vyplývá to z nové knihy Christophera Andersena. Odborník na Velkou Británii Martin Kovář ale těmto obviněním příliš nevěří. „Jestli se někdo z královské rodiny projevoval proti rasismu, tak to byl právě Charles. Byl první z nejbližších členů rodiny, kdo měl osobní stráž, která nebyla bílé barvy pleti,“ uvedl historik v pořadu 360° na CNN Prima NEWS.

Přežila znásilňování bojovníky ISIS, v Kanadě jí zrušili přednášku. Prý by urazila muslimy

V Kanadě řeší další případ kontroverzní politické korektnosti. Torontská školní rada nepovolila účast studentů na přednášce Nadji Muradové, nositelky Nobelovy ceny za mír, kterou unesli a znásilňovali bojovníci Islámského státu (ISIS). Důvodem je její kniha, kde žena popisuje útrapy v zajetí islamistů. Podle rady ale publikace může muslimy urážet a rozvířit protiislámské nálady.

reklama

Domácí zpravodajství

Začal sběr podpisů za kandidaturu Babiše na Hrad. Premiér prý za iniciativou nestojí

V Praze odstartoval sběr podpisů za kandidaturu Andreje Babiše (ANO) na prezidenta. Podle informací webu iDNES.cz by v České republice mělo být v budoucnu až 50 podobných petičních stánků jako ten, který se objevil ve středu na pražském Andělu. Sám Babiš prý za iniciativou nestojí. Na dotaz CNN Prima NEWS, zda bude skutečně na Pražský hrad kandidovat, premiér v demisi odpověděl: „V tuto chvíli vám na to neodpovím, není to na stole. Nejdřív musíme předat vládu, potom budou Vánoce.“

Zemřel významný disident, novinář a obhájce lidských práv Petr Uhl

Ve věku 80 let ve středu zemřel novinář a publicista, bývalý disident, politický vězeň a signatář Charty 77 Petr Uhl, který se během komunistického režimu i po revoluci zasazoval o ochranu lidských práv. Sdělila to jeho manželka, někdejší ombudsmanka Anna Šabatová. Uhl patřil k nejvýraznějším postavám československého disentu a mimo veřejné dění nezůstal ani po listopadu 1989.

Piráti opět šijí do Dostála. Občas informuje neadekvátním způsobem, říká senátor z ODS

Neshody mezi expertem Pirátů na zdravotní právo Ondřejem Dostálem a zbytkem strany pokračují. Po kauze, kdy „zatajoval“ informaci, zda se nechal očkovat, kolegům vadí jeho příspěvky na Twiteru, kde sdílí data o pacientech s covidem. A to se nelíbí ani senátorovi Romanu Krausovi z ODS. „Občas data interpretuje neadekvátním způsobem,“ řekl v pořadu 360° na CNN Prima NEWS. Za Dostála se naopak postavila Starostka Alena Dernerová.

reklama