Vizualizace císařů Augusta a Maximina Thraxe

Vizualizace císařů Augusta a Maximina Thraxe Zdroj: Daniel Voshart

První římský císař Augustus vládl v letech 27 př. n l. až 19 n. l., byl adoptivním synem vojevůdce Julia Caesara.

První římský císař Augustus vládl v letech 27 př. n l. až 19 n. l., byl adoptivním synem vojevůdce Julia Caesara. Zdroj: Daniel Voshart

První verze císaře Caliguly. Tento portrét vznikl podle materiálů, které si však tohoto císaře dle historiků příliš idealizují.

První verze císaře Caliguly. Tento portrét vznikl podle materiálů, které si však tohoto císaře dle historiků příliš idealizují. Zdroj: Daniel Voshart

Druhá verze Caliguly. Dle historiků totiž nebyl příliš hezkým a navíc měl deformované části těla. Caligula proslul coby jeden z nejšílenějších panovníků nejen Římské říše, ale i v dějinách lidstva. Údajně měl páchat incest se svojí sestrou i matkou, svého koně pak jmenoval senátorem.

Druhá verze Caliguly. Dle historiků totiž nebyl příliš hezkým a navíc měl deformované části těla. Caligula proslul coby jeden z nejšílenějších panovníků nejen Římské říše, ale i v dějinách lidstva. Údajně měl páchat incest se svojí sestrou i matkou, svého koně pak jmenoval senátorem. Zdroj: Daniel Voshart

Císař Claudius nastoupil po smrti Caliguly. Podle jedné z verzí jej císařem prohlásila prétoriánská garda poté, co zavraždili Caligulu. Claudius se při palácovém atentátu na svého předchůdce měl schovávat mezi záclonami.

Císař Claudius nastoupil po smrti Caliguly. Podle jedné z verzí jej císařem prohlásila prétoriánská garda poté, co zavraždili Caligulu. Claudius se při palácovém atentátu na svého předchůdce měl schovávat mezi záclonami. Zdroj: Daniel Voshart

Nero patří mezi nejznámější římské vládce. Traduje se, že nechal dokonce založit velký požár v Římě, aby měl inspiraci pro skládání básní. Poté, co se mu postavili prétoriáni, nejspíš spáchal sebevraždu.

Nero patří mezi nejznámější římské vládce. Traduje se, že nechal dokonce založit velký požár v Římě, aby měl inspiraci pro skládání básní. Poté, co se mu postavili prétoriáni, nejspíš spáchal sebevraždu. Zdroj: Daniel Voshart

Vespasián nastoupil na trůn v roce 69 n. l. po turbulentním období, kdy se císaři měnili de facto každý rok. Všichni přitom zemřeli cizí rukou, či tomu předešli sebevraždou. Vespasián však císařem zůstal až do své přirozené smrti v roce 79 n. l.

Vespasián nastoupil na trůn v roce 69 n. l. po turbulentním období, kdy se císaři měnili de facto každý rok. Všichni přitom zemřeli cizí rukou, či tomu předešli sebevraždou. Vespasián však císařem zůstal až do své přirozené smrti v roce 79 n. l. Zdroj: Daniel Voshart

Jedním ze zmiňovaných panovníků, kteří se na trůnu vystřídali v krátkém časovém období, byl i Galba. Toho v roce 69 n. l. zavraždili Prétoriáni.

Jedním ze zmiňovaných panovníků, kteří se na trůnu vystřídali v krátkém časovém období, byl i Galba. Toho v roce 69 n. l. zavraždili Prétoriáni. Zdroj: Daniel Voshart

Významnou stopu v historii zanechal i Hadrián, podle něhož je pojmenované kamenné ohrazení, které mělo zabránit útokům Piktů z dnešního Skotska. Císař jej nechal vystavět v roce 122 n. l. a trvalo to 6 let. Některé jeho části jsou dodnes zachovalé a nachází se v místě, které de facto dodnes odděluje Anglii se Skotskem.

Významnou stopu v historii zanechal i Hadrián, podle něhož je pojmenované kamenné ohrazení, které mělo zabránit útokům Piktů z dnešního Skotska. Císař jej nechal vystavět v roce 122 n. l. a trvalo to 6 let. Některé jeho části jsou dodnes zachovalé a nachází se v místě, které de facto dodnes odděluje Anglii se Skotskem. Zdroj: Daniel Voshart

Velmi známým je také Marcus Aurelius, který býval coby představitel filozofie stoicismu nazýván „filosof na trůně“. Vládl od roku 161 až do 180 n. l.

Velmi známým je také Marcus Aurelius, který býval coby představitel filozofie stoicismu nazýván „filosof na trůně“. Vládl od roku 161 až do 180 n. l. Zdroj: Daniel Voshart

Syn Marca Aurelia Commodus je taktéž dodnes známým, avšak ve stopách svého otce nešel. Za jeho vlády nastal úpadek římské moci ve světě. On sám se navíc označoval za boha a vystupoval i coby gladiátor v aréně.

Syn Marca Aurelia Commodus je taktéž dodnes známým, avšak ve stopách svého otce nešel. Za jeho vlády nastal úpadek římské moci ve světě. On sám se navíc označoval za boha a vystupoval i coby gladiátor v aréně. Zdroj: Daniel Voshart

Didius Julianus se stal císařem v roce 193 poté, co uplatil prétoriánskou gardu. Každému jejímu členu měl dát 25 tisíc sestercií a oni jej za to prohlásili císařem. Svoji moc si však udržel pouhých 9 týdnů, následně jej zavraždil jeden z vojáků.

Didius Julianus se stal císařem v roce 193 poté, co uplatil prétoriánskou gardu. Každému jejímu členu měl dát 25 tisíc sestercií a oni jej za to prohlásili císařem. Svoji moc si však udržel pouhých 9 týdnů, následně jej zavraždil jeden z vojáků. Zdroj: Daniel Voshart

Maximinus Thrax byl podle dobových materiálů unikátní postavu. Měl měřit přes dva metry a na svém palci na ruce měl nosit náramek dávaný běžně na ruku. Tato tvrzení jsou nejspíše fikcí, i tak se ovšem má za to, že na tehdejší dobu byl hromotlukem. Je považován za prvního císaře, který se jím stal coby generál římské armády.

Maximinus Thrax byl podle dobových materiálů unikátní postavu. Měl měřit přes dva metry a na svém palci na ruce měl nosit náramek dávaný běžně na ruku. Tato tvrzení jsou nejspíše fikcí, i tak se ovšem má za to, že na tehdejší dobu byl hromotlukem. Je považován za prvního císaře, který se jím stal coby generál římské armády. Zdroj: Daniel Voshart

Císař Aurelián byl také jedním z římských generálů, který byl zvolen císařem armádou. Vládl sice jen v letech 270 až 275 n. l., ale za tu dobu stihl stabilizovat římskou říši a sjednotit vzbouřené provincie.

Císař Aurelián byl také jedním z římských generálů, který byl zvolen císařem armádou. Vládl sice jen v letech 270 až 275 n. l., ale za tu dobu stihl stabilizovat římskou říši a sjednotit vzbouřené provincie. Zdroj: Daniel Voshart

Po Aureliánově moci nastalo krátké období, kdy Řím neměl císaře. V této době tak moc získala jeho manželka Ulpia Severina, která by se tak dala označit za jedinou římskou vládnoucí „císařovnu“.

Po Aureliánově moci nastalo krátké období, kdy Řím neměl císaře. V této době tak moc získala jeho manželka Ulpia Severina, která by se tak dala označit za jedinou římskou vládnoucí „císařovnu“. Zdroj: Daniel Voshart

Ulpia Severina však nevládla dlouho, neboť si senát zvolil jeho nástupce, kterým se stal Tacitus.

Ulpia Severina však nevládla dlouho, neboť si senát zvolil jeho nástupce, kterým se stal Tacitus. Zdroj: Daniel Voshart