Karl Hermann Frank za své válečné zločiny zaplatil životem. Zdroj: ČTK

K. H. Frank se narodil v Karlových Varech. Zdroj: ČTK

Frank se zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem. Zdroj: ČTK

K. H. Frank při setkání s ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. Zdroj: ČTK

S protektorátním prezidentem Emilem Háchou. Zdroj: ČTK

Frank se na konci druhé světové války pokusil před svým osudem utéct. Zdroj: ČTK

K. H. Frank před Mimořádným lidovým soudem Zdroj: ČTK

Z popravy na Pankráci se stala společenská událost, které se zúčastnily tisíce lidí. Zdroj: ČTK

Mrtvý K. H. Frank Zdroj: ČTK