Koaliční program nové vlády: Zrušení EET, reforma důchodů, ale o covidu ani slovo

Budoucí vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09, KUD-ČSL) a Piráti a STAN se shodli na koaličním programu, který předchází oficiálnímu programovému prohlášení. O pandemii koronaviru tam ale není ani slovo. Podle dokumentu, který má CNN Prima NEWS k dispozici, se například v oblasti zdravotnictví chce nová vláda soustředit na prevenci nemocí. Co se týká školství, definuje například výši platů učitelů, v sociální oblasti načrtla důchodovou reformu. Co dalšího se budou snažit jednotlivá ministerstva prosadit a zlepšit?

Ministerstvo zdravotnictví

Resort zdravotnictví pravděpodobně povede Vlastimil Válek z TOP 09.

 • reforma primární péče
 • prevence nemocí
 • zvyšování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za vlastní zdraví
 • digitalizace zdravotnictví
 • optimalizace systému úhrad
 • podpora vědy a výzkumu
 • návrat českých špičkových vědců ze zahraničí
 • jasné vzdělávací plány studentů a odstraňování nadbytečných formalit v atestačním a kvalifikačním vzdělávání

O řešení pandemie koronaviru se v dokumentu, který má CNN Prima NEWS k dispozici, nehovoří.

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí nejspíš povede Zbyněk Stanjura z ODS.

 • snížení schodku veřejných financí na 3 % hrubého domácího produktu
 • snížení byrokracie při správě daní a poplatků
 • zrušení EET a úprava kontrolních hlášení
 • zvýšení daňové slevy na poplatníka
 • snížení sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem
 • vznik jednotné veřejné evidence dotací
 • zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun

Ministerstvo školství

Resortu školství by měl šéfovat Petr Gazdík ze STAN.

 • platy učitelů minimálně na úrovni 130 % průměrné mzdy
 • revize rámcových vzdělávacích programů s cílem podpořit kvalitu před kvantitou
 • rozvoj občanského vzdělávání a etické výchovy, finanční a mediální gramotnosti či kritického myšlení
 • posílit výuku dějin 20. století s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus
 • důraz na neformální a celoživotní vzdělávání
 • změny u klíčových zkoušek, včetně maturit a přijímaček

Ministerstvo pro místní rozvoj a digitalizace

K ministerstvu pro místní rozvoj přibyde i digitalizace, na starosti by ho mohl mít šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Digitalizace

 • zrušit nutnost nosit u sebe průkazy, pokud si je stát může ověřit jinak, vznik tzv. eDokladovky
 • dokončit zákon o právu na digitální služby, tzn. mezi úřady budou obíhat data, ne občan
 • zprovoznit systém, který bude občany informovat o končící platnosti všech průkazů, osvědčení, rozhodnutí a jiných dokumentů

Místní rozvoj

 • úprava nového stavebního zákona a jeho účinnosti tak, aby bylo zajištěno rychlé, transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka
 • zjednodušení podmínek a zkrácení lhůty u jednoduchých staveb
 • vytvoří doporučenou úroveň vybavenosti pro různé typy obcí, na tu napojí napojíme potřebné financování díky komplexnímu programu Náš venkov
 • analýza přesunu vybraných centrálních úřadů do regionů
 • rozvoj přeshraniční spolupráce

Ministerstvo práce a sociálních věcí

KDU-ČSL má spravovat ministerstvo práce a sociálních věcí, šéfovat by mu měla senátorka Šárka Jelínková.

 • důchodová reforma o třech pilířích, lidé by měli dostat možnost platit jedno procento ze svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům
 • flexibilnější pracovní podmínky a širší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život
 • rodičovský příspěvek i pro prarodiče
 • automatická valorizace minimální mzdy
 • podpora kratších pracovních úvazků úlevou na pojistných odvodech

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy zřejmě povede Martin Kupka z ODS.

 • prioritní dálniční stavby budou Pražský okruh, D35 a dokončení D1
 • kde to bude možné, zvýšit povolenou rychlost na 150 km/h
 • prioritou bude výstavba sítě vysokorychlostních tratí
 • urychlení stavby železničního napojení letiště Václava Havla

Ministerstvo vnitra

Resortu vnitra bude zřejmě šéfovat předseda Starostů Vít Rakušan.

 • posílit chytré řízení státu
 • revize platových tabulek tak, aby mohla veřejná správa zaměstnávat špičkové odborníky
 • efektivnější a jednodušší státní správa
 • využívání flexibilních a zkrácených úvazků ve státní správě
 • odmítnutí povinných migračních kvót

Ministerstvo obchodu a průmyslu

Ministerstvo obchodu a průmyslu pravděpodobně povede Věslav Michalik ze STAN.

 • snižování byrokratické zátěže firem i živnostníků
 • automatizace zakládání účetních výkazů do sbírky listin
 • možnost vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech
 • energetická transformace: ano, ale nerezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost, budoucnost české energetiky je v kombinaci jádra, obnovitelných zdrojů a ve zvyšování energetické účinnosti
 • Green Deal je pro Česko příležitost k modernizaci ekonomiky, zvýšení kvality života a zlepšení životního prostředí

Ministerstvo zahraničních věcí

Šéfovat resortu zahraničí by měl Pirát Jan Lipavský.

 • zahraniční politika se bude opírat o ukotvení v Evropské unii a NATO a o dobré vztahy se všemi sousedními státy
 • co nejtěsnější transatlantická vazba, rozvoj vztahů s USA
 • prohlubovat spolupráci s demokratickými partnery v asijsko-pacifické oblasti, jako je například Tchaj-wan, Japonsko, Korejská republika a další
 • revize vztahů s Ruskem a Čínou

Ministerstvo kultury

Jako o šéfovi ministerstva kultury se mluví o Radovanu Auerovi z TOP 09.

 • zlepšení podpory kultury v regionech pomocí jasného a transparentního systému
 • všestranná podpora živé kultury a podnikání v kultuře
 • podpora institucí připomínajících dějiny a oběti totalitních režimů 20. století
 • transformace Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize včetně strategické podpory herního průmyslu
 • zapojit do systému volby Rady ČT, ČRo a ČTK Senát
 • hospodaření veřejnoprávních médií zkontroluje Nejvyšší kontrolní úřad

Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany pravděpodobně dostane na starost Jana Černochová z ODS.

 • základem obrany ČR je členství v NATO
 • při zajišťování kolektivní bezpečnosti musí EU postupovat v souladu s NATO a USA
 • nedemokratickým státům nebude umožněn přístup ke klíčové infrastruktuře ČR

Ministerstvo spravedlnosti

Na resort spravedlnosti zřejmě bude dohlížet Pavel Blažek z ODS.

 • korespondenční volba pro Čechy v zahraničí
 • zrušení všeho, co je v českém právu zbytečné nebo to přestalo dávat smysl: povinnosti, razítka i samotné zákony
 • zavedení zákonů k posílení transparentnosti veřejné správy a postihu korupce
 • rozšíření možností alternativních trestů, prevence a potlačování recidivy

Ministerstvo zemědělství

Šéfem ministerstva zemědělství se pravděpodobně stane šéf KDU-ČSL Marian Jurečka.

 • prioritou bude společná péče o úrodnější půdu, pestřejší lesy a čistší vodu
 • podpora moderních technologií a lokálních zpracovatelů
 • čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune do režimu ekologického zemědělství
 • konec podpory biopaliv 1. generace a bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny
 • zřízení dobrovolného fondu na podporu farmářů v případě přírodních katastrof

Ministerstvo životního prostředí

Ministrem životního prostředí by se měl zřejmě stát Petr Hladík z KDU-ČSL.

 • ochrana zdravého prostředí, přírodních zdrojů a biodiverzity
 • znečištění životního prostředí nesmí ohrožovat zdraví obyvatel
 • voda musí být dostupná, kvalitní a cenově přijatelná, ochranu vody zakotvit v Ústavě ČR;
 • přísnější postih viníků ekologických havárií

Koaliční smlouvu a program musí ještě potvrdit všech pět stran budoucí koalice. Piráti budou o dokumentech hlasovat v celostátním fóru, do kterého se mohou zapojit všichni členové, a to zřejmě až po pondělním podpisu. Vedení dalších stran se budou dokumenty zabývat ještě do konce tohoto pracovního týdne.

Tagy: