Měla zabránit povodni, nakonec ji způsobila. Protržená přehrada v Desné zabila desítky lidí

Místo uprostřed Jizerských hor, ze kterého mrazí. Mezi Desnou a Albrechticemi leží ruiny přehrady, která se v roce 1916 protrhla a způsobila jednu z největších katastrof svého druhu ve světových dějinách. Obrovská masa vody se hrnula jako tsunami údolím řeky Bílé Desné. Zahynulo sedm desítek lidí, stovkám obyvatel Desné z domů nezbylo vůbec nic. Dnes je památník katastrofy jednou z nejnavštěvovanějších lokalit Jizerských hor.

Dodnes patrný val sypané hráze s tzv. šoupátkovou věží a všeříkající průrvou – to jsou němí svědci katastrofy, o které se před více než sto lety dozvěděl úplně celý svět. „Pod věží vedl vypouštěcí kanál, ale přehrada se nikdy zcela nenapustila. Když 18. září 1916 došlo ke katastrofě, tak tam bylo zhruba 300 tisíc kubíků vody, a to je vlastně ta průrva, která vznikla technickou chybou,“ vypráví v pořadu Prima Česko starosta Albrechtic v Jizerských horách Jaroslav Zeman.

Měla zabránit ničivým povodním, jednu způsobila

Přehrady se v Jizerských horách začaly budovat po ničivých povodních v roce 1897. Ta v Desné měla být jednou z nejmodernějších. Stavitelé se rozhodli použít tehdy zcela novou technologii, kdy hráz byla z jedné strany vyskládaná kamením a z druhé strany sypaná. Volba nepříliš vyzkoušeného postupu výstavby se však nevyplatila. „Tam došlo k určitému sednutí té hráze a ke střihu, takže se tam objevil nejdřív pramínek, pak už to byl pramen jako ruka a nakonec za několik hodin se ta hráz celá zhroutila a hnalo se to od Albrechtic dolů do Desné, kdy to převýšení je zhruba 300 metrů,“ pokračuje Jaroslav Zeman ve výkladu.

ZKUSTE TAKÉ PRIMA ČESKO KVÍZ: Věž ve tvaru kalichu i unikátní protiatomový kryt. Víte, kde se nachází?

Podle propočtů měla masa vody tolik energie, kolik jaderná elektrárna v Temelíně vyrobí za patnáct minut. Zpráva o tom, že se přehrada protrhla, se sice do Desné dostala, ale nikdo si tehdy nedokázal představit, co bude následovat. „Lidé tomu nevěřili. V Desné si mysleli, že bude jen nějaká povodeň. Pak z toho byly desítky mrtvých, někteří stáli na mostech, koukali na to, co to bude za vodu. První objekt, který to srovnalo se zemí, byla pila hraběte Desfoura, kde bylo zhruba 500 kubíků kulatiny. Ta se pak hnala dolů. Pamětníci vypráví, že to bylo jako tsunami, že se vodní hladina jakoby postavila do zhruba 15 nebo 16 metrů vysoké kolmé stěny, která jela dolů na Desnou,“ říká starosta.

Téměř 70 obětí povodňové vlny

Zahynulo 67 lidí, poslední obětí byl vedoucí kolaudační komise, který po katastrofě spáchal sebevraždu. Dodnes není úplně jasné, co vše bylo příčinou. Svůj vliv prý měly intenzivní deště v době stavby, mluví se i o vynucených úsporách v době první světové války, které se mohly promítnout do kvality díla.

Protržená přehrada je jedním z turistických magnetů Jizerských hor. Můžete sem dojít pěšky, dojet na kole a v zimě také na běžkách – místo je jednou z křižovatek vyhlášené Jizerské magistrály.

Dále se z místa můžete Vydat například na přehradu Souš, do osady Jizerka nebo do Bedřichova.

Tagy: