Migrant se snažil dostat do Ceuty po moři nadnášený plastovými lahvemi.
Zdroj: Getty Images