Rafiki byl mezi turisty velmi oblíben, jeho smrt může způsobit rozpad celé tlupy. Foto: UGANDA WILDLIFE AUTHORITY