Sehnat práci může u handicapovaného zabránit tragédii, vypráví vozíčkář Jaromír

Jaromír Krpálek

Mgr. Pavlína Potůčková představuje Centrum Kosatec

Zakladatel České abilympijské asociace, z. s. –⁠ Centrum Kosatec a předseda spolku, Jaromír Krpálek (62 let) byl až do svých osmnácti let zcela zdravý. Jeden skok do vody změnil jeho život navždy. Kvůli zlomenému krčnímu obratli skončil na invalidním vozíku. Společně s manželkou Alenou, která je také vozíčkářka, stojí v čele pacientské organizace, která pomáhá lidem se zdravotním hendikepem. Jak se Jaromír dokázal vyrovnat se svým zraněním?

Bylo mu 18 let, úspěšně dokončil učňovské studium, získal řidičský průkaz a život měl před sebou. Ani ve snu by ho nenapadlo, že jediný skok do vody otočí jeho život o 360 stupňů. „Šli jsme tehdy s kamarády k rybníku a já si chtěl skočit. Jenže jsem skočil tak nešťastně, že jsem si přitom zlomil krční obratel,“ vzpomíná Jaromír Krpálek. Následovala hospitalizace a půlroční rehabilitace v Kladrubech. „Nejhorší to bylo po psychické stránce. Ta bezmoc, když nemůžete běžné činnosti udělat sami, ale potřebujete neustále něčí pomoc,“ pokračuje pan Jaromír ve svém vyprávění.

Šel jsem se s kamarády vykoupat a od té doby už jsem se na nohy nepostavil

Po propuštění domů si uvědomil, že mu chybí seberealizace a začal se poohlížet po vhodném zaměstnání. Nejprve pracoval doma na jednoduchých manuálních zakázkách. Na jedné rekreaci pro invalidy se seznámil s Alenou, současnou manželkou, která byla po obrně a chodila s pomocí francouzských holí. „V roce 1991 jsme s Alenou a dvěma dalšími vozíčkáři založili firmu TITAN, sportovní klub pro hendikepované a abilympijské hnutí. Naším cílem bylo pomáhat hendikepovaným lidem,“ vysvětluje Jaromír. Svoje aktivity postupně rozvíjel a v roce 2000 dosáhl významný úspěch uspořádáním první světové abilympijády v Praze.

Firma TITAN se postupem času transformovala a nyní funguje jako již zmiňovaná Česká abilympijská asociace – Centrum Kosatec, v jehož čele stojí Jaromír dodnes. Největší životní oporou je Jaromírovi jeho manželka Alena, se kterou je již 37 let ženatý. Mají spolu dospělého syna. Centrum Kosatec dnes Jaromír řídí společně s kolegou Vladimírem Podneckým, který je také upoután na invalidní vozík.

Během mnoha let fungování centra zažil Jaromír různé zlomové okamžiky, lidské příběhy, radosti i starosti. „Nejvíce si cením momentů, kdy jsme pomohli lidem v těžkých situacích k tomu, aby mohli dál smysluplně žít se svým hendikepem. Množství těchto zaměstnanců by jinde práci nezískalo a v dané situaci by byla jejich životní cesta komplikovanější, možná i tragičtější,“ říká pan Jaromír.

Asociace nabízí handicapovaným pracovní uplatnění

Česká abilympijská asociace, z. s. vznikla v Pardubicích v r. 1997. Cílem byla podpora a poskytování poradenství pro lidi se zdravotním postižením. Hlavní náplní bylo pořádání národní a světové abilympiády, soutěže lidí s postižením v pracovních dovednostech vedoucích k zaměstnání. V současné době má Česká abilympijská asociace 35 členů, z toho 20 lidí se zdravotním postižením.

„Od roku 2007 poskytujeme dvě registrované sociální služby a na to jsem opravdu pyšná, protože jsem byla u zrodu, nikdo nevěděl, jak služby rozjet, nebyly metodiky, jen kontroly. Vše jsme se naučili, zvládli a obě služby pokračují i v dnešních dnech. S tím souvisí i rozvoj nabídek služeb pro lidi s hendikepem. Navázali jsme výbornou spolupráci s úřadem práce a od letošního roku začíná běžet projekt P. R. S.,“ říká vedoucí sociálních služeb centra Pavlína Potůčková. Dodává, že Centrum Kosatec se stane jedním ze třech míst v ČR, kde bude zřízeno tzv. Pracovně rehabilitační středisko, které bude zajišťovat komplexní pracovní rehabilitaci pro lidi se zdravotním postižením.

Asociace Kosatec se stala jedním z největších zaměstnavatelů lidí s hendikepem v Pardubicích. Mimo to poskytujeme i službu osobní asistence

„Preventivní službu sociální rehabilitaci, která podporuje lidi se zdravotním a sociálním hendikepem při hledání práce, ročně využívá cca 40 klientů. Službu péče (osobní asistenci), kterou zajišťuje cca 18 osobních asistentek v přirozeném prostředí klientů využívá ročně kolem 55–60 klientů,“ pokračuje Pavlína Potůčková a poukazuje na to, že Česká abilympijská asociace se v průběhu let stala jedním z největších zaměstnavatelů lidí s hendikepem v Pardubicích.

„V současné době zaměstnává více než 60 lidí s hendikepem na nejrůznějších pracovních pozicích – IT pracovník, pekař, výroba svačin, kuchař, číšník, administrativní pracovník, prodejní asistent, pracovník údržby a úklidu, řidič, truhlář, šička a další. Ač chybí legislativa, přesto se řídíme principy sociálního podnikání a snažíme se neustále o zkvalitňování pracovního prostředí a o vytváření nových pracovních místo pro své kolegy s různými typy zdravotních hendikepů,“ vysvětluje Pavlína Potůčková.

Tréninkové bydlení i zážitkové semináře

Centrum Kosatec se nachází v bezbariérové budově v centru Pardubic. V budově je kromě kanceláří také multifunkční sál, kavárna, jídelna, keramická dílna a mnoho dalších. „V Kosatci probíhají různé aktivity, jako na příklad příměstské tábory pro děti, tréninkové bydlení, zážitkové semináře, akce pro veřejnost, včelařství a mnoho dalších. Společnost provozuje řadu dalších aktivit mimo budovu, např. šicí a montážní dílnu,“ upřesňuje Pavlína Potůčková.

Kvůli pandemii se stejně jako mnoho dalších zaměstnavatelů nyní centrum potýká s problémy a řeší otázku, jak lze fungovat a nerušit pracovní místa. „A tak přišel nápad na smysluplný projekt s názvem Ruku v ruce. Na našem webu jsme měli transparentní účet, na který mohli lidé přispívat libovolnou částkou. Z peněz, které na účet přišly, zaměstnanci Kosatce pekli a vyráběli občerstvení, které následně rozváželi integrovaným složkám a poskytovatelům pobytových sociálních služeb v Pardubicích,“ popisuje projekt, který běžel v období kolem Vánoc, Hana Homolková z Centra Kosatec.

Podle vedoucí osobní asistence Centra Kosatec Mgr. Ivany Havránkové je skladba klientů, kteří se na Centrum obrací, velmi různorodá. „Větší poměr zastoupení cílové skupiny v osobní asistenci představují senioři, asi 60 procent pak osoby se zdravotním postižením. Děti tvoří jen malou část naší klientely. Nejčastěji se jedná o mladší děti, které navštěvují speciální školy a stacionáře,“ popisuje o jaké pacienty se v Centru nejčastěji starají. U seniorů se jedná obvykle o nemoci spojené se stářím. „Ve většině případů mají tito lidé polymorbiditu a různé typy demencí a fyziologických potíží,“ upřesňuje.

Cílem osobní asistence je udržení, stabilizace a zachování schopností a dovedností klienta, tak aby mohl žít ve svém přirozeném prostředí.

Tagy:
zdraví Pardubice Vánoce projekt hendikepovaní pacientská organizace invalidní vozík vozíčkáři Česko sociální služby Praha zdravotní postižení Úřad práce České republiky obratel Česká abilympijská asociace TITAN