Rakev s Princem Philipem byla spuštěna do královské krypty v kapli svatého Jiří. Nepůjde však o definitivní místo posledního odpočinku vévody z Edinburghu.
Zdroj: AP