Jak přimět děti, aby je bavilo čtení knížek? Začněte především u sebe, radí odborníci

Dětí s poruchou čtení (dyslexií) přibývá. Tyto děti čtou pomaleji, pletou si písmena a nedokážou se soustředit. Je velmi důležité s nimi správně pracovat a přistupovat k nim individuálně. Nejen poruchami čtení, ale i motivací k četbě obecně se zabývá charitativní projekt Čtení pomáhá. CNN Prima NEWS oslovila speciální pedagožku Marinu Šimanovou a zakladatele projektu Martina Romana, kteří vysvětlili, jak přesně pracovat s dětmi s dyslexií a proč je důležité, aby je čtení bavilo.

Co vlastně zahrnuje porucha čtení u dítěte?
Porucha čtení se nazývá dyslexie. Je více definic, ale souhrnně lze říci, že se jedná o poruchu, kdy se dítě za běžných výukových podmínek, s přiměřenou inteligencí a tréninkem nedokáže naučit číst plynně a s porozuměním. Neurologické příčiny, které jsou u každého jedince „různě“ namíchány, mohou ovlivňovat i další složky učení. Například psaní i matematiku, ale působí i na chování. Ale také se jinde projevit vůbec nemusí. Oslabená funkce či více funkcí může způsobit specifické problémy v oblasti čtení (dyslexie), psaní (dysgrafie), pravopisu (dysortografie), matematice (dyskalkulie), řeči (dysfázie), pohybů (dyspraxie) či hudby (dysmúzie).

Jak se dyslexie u dítěte projevuje?
Projevy mohou být různé i různého stupně. Některé dítě čte s mnoha chybami, plete si písmena, zejména ta tvarově podobná, jiné zbrkle hádá. Nedokáže se soustředit na text, oči mu „skáčou“ po písmenech či řádcích tam a zpátky. Někdo nedokáže čtení zautomatizovat a stále slabikuje.  Některé dítě čte plynule, ale vůbec neví o čem, jiné lopotně slabikuje, ale příběh vnímá. Velký vliv má i vnitřní motivace a chuť překonávat obtíže, když to nejde snadno. V Česku máme různé metody výuky čtení a je třeba si uvědomit, že každému dítěti může vyhovovat jiná, ale třída samozřejmě postupuje jednotně.

Marina Šimanová pracuje ve speciální pedagogické a rodinné poradně Pohodová rodina. Na seminářích a webinářích předává své zkušenosti rodičům i pedagogům. Do poradny, ve které působí, míří děti od dvou do osmnácti let na individuální nápravy různých poruch učení.

Je porucha čtení u dětí dědičná? Když například jeden z rodičů touto poruchou trpí, je pravděpodobné, že ji bude mít i potomek?
V praxi se ukazuje, že ano. V anamnézách mých malých klientů se často objevuje rodová linie dyslexie, třebaže ji nikdo dříve nediagnostikoval. Bohužel se projevy jazykových oslabení (které ovlivňují i dyslexii) manifestují zřejmě vlivem dnešního způsobu života mnohem dříve nebo v těžší formě. Tyto děti mají významné problémy už s osvojováním mateřského jazyka – později se rozmlouvají, mají problém s porozuměním, obtížně se vyjadřují a velmi špatně vyslovují.

Kolik dětí v Česku má problémy se čtením – alespoň přibližně?
Uvádí se kolem čtyř procent, ale někdy až 20 procent. Každý specifikuje problém trochu jinak.

Dnešní doba čtení moc nepřeje. Děti tráví hodiny na mobilech a tabletech. Jak často by měly děti do deseti let a pak ty starší denně číst? Nebo kolik hodin týdně by měly strávit nad knížkou?
Obecné pravidlo asi neexistuje, pro někoho je i deset minut výkon. Nás od knih rodiče odháněli, abychom se šli taky trochu hýbat a něco udělat doma. Dnes děti odháníme od technologií. Vyváženost je asi nejzdravější. Studenti nad knihami samozřejmě tráví času více, některé děti číst musí, protože to po nich chce škola, ale jsou i školy, kde to nechávají na bázi dobrovolnosti a jejich děti roky nečtou. Chybí jim pak samozřejmě praxe. Pár řádek ve škole to nezachrání. A pak máme i přirozené milovníky knih. Co považuji za důležité zdůraznit a co denně zjišťuji v praxi jako speciální pedagožka, je obrovský rozdíl mezi dětmi, které se k technologiím nedostanou skoro vůbec, a těmi, které tráví hodiny u tabletu apod.

Jaké rozdíly máte na mysli?
U dětí, které se díky pasivní zábavě méně hýbou, hrají si a komunikují, vychází v testech jednotlivé dílčí funkce v mnohem horší kondici. Dílčí funkce „prodávají“ vrozený potenciál dětí a musí se v určitém období přirozeně rozvíjet a stimulovat. A bohužel tyto děti mají malou vnitřní motivaci učit se „obyčejné“ věci a žít běžný, vlastně trochu nudný a náročnější život. Milí rodiče, pokud se nechcete s dětmi na základní škole roky dřít, vydržte bez pasivních technologií co nejdéle!

S trochou nadsázky říkám, že u nás v poradně nedokážeme to, aby dítě milovalo čtení, ale aby četlo a rozumělo ano. Rada? Jestliže se chci jako rodič pokusit o to, aby mé dítě rádo četlo, nesmím nabízet moc brzy jednodušší zábavu. Náš mozek se nechce namáhat, bere vždy tu snazší cestu, šetří energii.

Když už zmiňujete technologie, jak je to u dětí, které mají dyslexii? Může časté hraní her na tabletu nebo telefonu poruchu čtení ještě zhoršit?
Ano. Proto bych tam, kde je genetický předpoklad pro poruchu učení, byla s technologiemi opravdu velmi opatrná. Teprve ve školním věku bych děti učila s nimi „zdravě“ zacházet. V praxi se setkávám se závislostí již u čtyřletých dětí.

Může být porucha čtení propojena s poruchou řeči? Jdou tyto dvě věci ruku v ruce?
Ano, je to častější, ale opět není to pravidlem. Velmi záleží nejen na genetických předpokladech, ale i cílené stimulaci okolím, tedy především na rodičích a jejich přístup k dítěti, a motivaci. U nás v poradně pracujeme nejen s dítětem, ale i s rodiči, a tak často přijdeme na to, že někde dítě „opravdu hodného“ rodiče přesvědčilo, že něco dělat nechce. Třeba sedět u knížky. Nebo mu k naplnění potřeb stačilo pár slov. A pak má samozřejmě větší problém v jazykové rovině, protože kniha je neocenitelný pomocník při učení nejen základních pojmů. Mnohdy i rodiče ke čtení nepřistupují tak, aby dítě jazykově posouvali kupředu.

Poradíte tedy rodičům, jak to „dělat správně“?
Zjistila jsem s kolegyněmi, že rodiče dnes musíme opravdu učit, jak na batole mluvit a používat knížky, aby to děti nevzdávaly a rodiče s nimi. Vytvořily jsme pro ně webináře, kde jim prakticky vysvětlíme, jak v které oblasti postupovat, a máme skvělé ohlasy, jak jejich batole či předškolák nejen knihy akceptoval, ale staly se jeho oblíbeným rituálem. Tyto děti k nám pak vůbec nemusí zamířit. Některé děti však rodiče jazykově rozvinou skvěle, přesto tam dyslexie je.

Jak by měli rodiče přistupovat k dětem s dyslexií, aby jim co nejvíce pomohli a motivovali je ke čtení?
Určitě bych rodičům doporučila nebrat diagnózu dyslexie jako konečnou stanici. Tedy, aby si nemysleli, že se jejich dítě nenaučí číst. Nejít jen cestou úlev a nedávat jen náhradní formy učení, stačí čas na nácvik. Velmi doporučuji percepčně motorická cvičení, díky kterým malý školák dotrénuje oslabenou funkci, aniž by jen hodiny četl. Pokroky jsou úžasné. Velmi se vyplatí zamyslet se nad metodou výuky čtení a jestli ji nezměnit. Často se zapomíná na to, že cílem čtení je porozumění. První pomoc je tedy nechat děti číst pár vět víckrát a neradit jim stále, ale nechat je samotné v textu najít smysl.

Můžete být konkrétnější?
Je důležité vždy postupovat od jednoduššího ke složitějšímu. Existují také různé pomůcky, ale nejbližší a vždy dostupný pomocník je prst, který oči při čtení vede. Dyslektické děti, které mám v péči, nepřestanou být dyslektiky, vždy jim čtení dá trochu více práce, ale jejich čtení je funkční – získávají jím podstatné informace a nemusí mít zástup pomocníků, aby jim četl zadání. A bonusem je, že umí překonávat překážky a nějaká ta chyba je nerozhází.

Základem je najít žánr, který bude dítě bavit

Jak podpořit české děti, aby více četly? Na to se zaměřuje charitativní projekt Čtení pomáhá, jehož zakladatelem je Martin Roman.

Založil jste projekt, jehož cílem je podporovat české děti, aby četly. Jak tedy podle vás vést děti ke čtení, aby je to bavilo?
Každé dítě je osobnost, každé je jedinečné a na každého platí něco jiného. Abychom dítě knihou oslovili, je potřeba v prvé řadě vybrat takový žánr, který mu bude blízký s ohledem na jeho věk, povahu a zájmy. Dobrý výběr knihy považuji za základ. Pokud tedy kluk rád hraje fotbal, dejme mu do ruky knihu o fotbalových rekordech, pokud děvče rádo tancuje, najděme knihu o baletu, pro milovníky zvířat volme knihu se zvířecím hrdinou, pro obdivovatele mistra Yody vyberme něco ze sci-fi příběhů atd.

Martin Roman je manažer, podnikatel a filantrop. V roce 2011 založil svůj vlastní charitativní projekt Čtení pomáhá, na který ročně věnuje až 10 milionů korun. Hlavním cílem Čtení pomáhá je netradičním způsobem motivovat děti k tomu, aby se zájmem vzaly do ruky knihu a věnovaly se čtení. Za každou přečtenou knihu získá mladý čtenář 50 korun, které věnuje charitě dle své volby.

Mladé čtenáře můžete oslovit ale i jinými aspekty než jen žánrem a zajímavým příběhem. Někteří mohou slyšet na slavné jméno autora, jiné zaujmou poutavé ilustrace. Někoho mohou bavit knihy, které mají filmové zpracování nebo předlohu. Přispět pozitivní motivací má i projekt Čtení pomáhá.

Podle vás je tedy důležité v prvé řadě najít vhodnou knihu, která dítě vtáhne do děje?
Ano, když najdeme něco z toho, co dítě na knize ocení a zaujme ho, podaří se nám, aby vzalo do ruky první knihu, pak druhou, třetí… Máme už vlastně vyhráno. Dítě postupně začne rozšiřovat svůj repertoár i o další autory a žánry, protože zjistí, že čtení je fajn, pomáhá překonat nudu, opustit realitu a alespoň na chvíli se přesunout do jiného světa.

Měli by rodiče jít dítěti příkladem?
Jistě, protože vzor rodičů je velmi důležitý. Čtěme našim dětem alespoň chvíli před spaním, vezměme je někdy do knihovny a buďme vidět s knihou v ruce. Právě my jsme pro své děti velkou inspirací.

Můžete vysvětlit, proč je podle vás čtení tak důležité?
Čtení je pro zdravý rozvoj dítěte zásadní hned z několika důvodů. Ovlivňuje jeho jazykový vývoj –⁠ čtenář nenásilným způsobem bez nutnosti memorování přejímá gramatická a syntaktická pravidla jazyka a rozvíjí si slovní zásobu. Má vliv i na morální vnímání světa –⁠ učí čtenáře rozlišovat mezi dobrem a zlem, vytváří v jeho vnímání obraz správného člověka. V neposlední řadě rozvíjí dětskou fantazii, která obohacuje jeho svět myšlení a ovlivňuje jeho nápaditost, tvořivost a kreativitu.

V čem spočívá projekt Čtení pomáhá?
Čtení pomáhá jsem založil už před deseti lety. Tehdy pro mě byly hlavním motorem výsledky mezinárodních srovnávacích testů PISA, v nichž české děti v oblasti čtenářské gramotnosti nedopadly vůbec dobře. Přemýšlel jsem, jak situaci zlepšit, jak děti motivovat k tomu, aby se kniha stala silným konkurentem televizí, počítačů, internetu a sociálních sítí. A tak vzniklo Čtení pomáhá.

Na jakém principu to funguje?
Mladý čtenář ve věku do osmnácti let se zaregistruje na našich stránkách www.ctenipomaha.cz, vybere si ze seznamu knih titul, který přečte. Poté se vrátí na stránky a musí vyplnit čtyři kvízové otázky. Ty mají prověřit, zda knihu opravdu poctivě přečetl. Pokud všechny otázky zodpoví správně, získává kredit 50 korun. Peníze si nenechává pro sebe, ale věnuje je na vybranou dobročinnou aktivitu. Vybírat může z deseti uvedených charitativních projektů různého zaměření. Pomáháme handicapovaným lidem, opuštěným seniorům, lidem ze sociálně slabších rodin, dětem z Afriky, opuštěným nebo ohroženým zvířatům atd. Aktuálně přispíváme také na pomoc lidem z Ukrajiny.

Máte představu kolik dětí se této akce zapojilo?
Do projektu Čtení pomáhá je teď zaregistrováno téměř 300 tisíc dětí, kterým se podařilo za celou dobu fungování rozdělit přes 55 milionů korun.

Plánujete ještě něco dalšího, jak motivovat malé čtenáře?
Jistě, právě nyní jsme spustili novinku – Čtení pomáhá přírodě. Do našeho seznamu knih jsme přidali vybrané tituly od nakladatelství Kazda, které mají nějakou vazbu na přírodu. Cílem je edukovat děti v této oblasti, pěstovat v nich kladný vztah k přírodě a ukázat jim způsoby, jak ji chránit. Pokud si dítě některou z těchto knih vybere, tak kromě 50 korunového kreditu za něj společnost RD Rýmařov, s níž jsme spojili síly, vysadí dvě sazenice stromků. Postupně tak vznikne les Čtení pomáhá. Stromky budou sázet lesníci z České lesnické akademie Trutnov v oblasti Krkonoš nedaleko od Trutnova.

Tagy:

Hlavní zprávy

Babiš: Rakušan musí z vlády, jinak jí vyslovíme nedůvěru. Nemá na to sílu, míní premiér
Politika

Babiš: Rakušan musí z vlády, jinak jí vyslovíme nedůvěru. Nemá na to sílu, míní premiér

Pokud premiér Petr Fiala (ODS) neodvolá ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) kvůli kontaktům nynějšího šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka s obviněným lobbistou Michalem Redlem, vyvolá opoziční hnutí ANO v Poslanecké sněmovně hlasování o nedůvěře vládě. Napsal to předseda ANO Andrej Babiš v komentáři, který uveřejnila sobotní Mladá fronta DNES (MfD). Fiala k tomu mimo jiné uvedl, že Babišem naznačené hlasování o nedůvěře na něj dělá spíše dojem, že šéf ANO potřebuje překrýt své trestní kauzy v Česku a ve Francii.

Smrtelná síla Javelinu: Ukrajinci zveřejnili záběry demolice dalšího ruského tanku
Ukrajina

Smrtelná síla Javelinu: Ukrajinci zveřejnili záběry demolice dalšího ruského tanku

Zdá se, že ruská ofenziva na Donbase nadále zpomaluje. Bezpochyby na tom bude mít podíl i 93. ukrajinská mechanizovaná brigáda, která na východě země drtí jedno ruské obrněné vozidlo za druhým. Tentokrát se obávaná jednotka pochlubila záběry z útoku na tank. Ten se jí povedlo zničit pomocí amerického raketometu Javelin. Jeden z členů posádky stroj s typickým označením písmene „Z“ rychle opustil a začal prchat. Zdravotní stav zbylých okupantů není známý.

Infobox

Válka na Ukrajině

sledujeme živě
10:37

Smrtelná síla Javelinu: Ukrajinci zveřejnili záběry demolice dalšího ruského tanku

10:09

Rusko znovu varovalo Spojené státy před kroky, které by mohly vést k přerušení diplomatických vztahů, řekl ruský diplomat agentuře TASS.

09:43

Dočasnou ochranu získalo v pátek na 900 uprchlíků, celkem přes 411 500

09:10

Dva hlavní mosty, které umožňovaly přístup do Ruskem okupované oblasti u Chersonu na jihu Ukrajiny, jsou nyní pravděpodobně mimo provoz, uvedl Londýn.

Konec strachu z požáru. Lidé z Hřenska se po třech týdnech vracejí domů

Lidé evakuovaní z Hřenska a jeho částí Mezná a Mezní Louka se v sobotu začali vracet téměř po třech týdnech domů, odkud je vyhnal rozsáhlý lesní požár. Návrat začal podle plánu v 9:00, do Mezné a Mezní Louky se dostanou obyvatelé pouze s povolenkami, pro turisty zůstává oblast uzavřená. Do osad se navíc lidé dostanou jen přes Vysokou Lípu, silnice z Hřenska do Mezné je zatím dál zavřená.

Revoluční skládací telefony s ohebným displejem. Samsung odhalil prémiové novinky, co umí?

Další generace špičkových skládacích telefonů s ohebným displejem, prémiové chytré hodinky i sluchátka s aktivním potlačením okolního hluku. Korejská technologická společnost Samsung se na své akci Galaxy Unpacked pochlubila několika novinkami, které potěší nadšence do moderních technologií. Hlavní pozornost si pro sebe urvaly ohebné mobily Galaxy Z Flip4 a Galaxy Z Fold4, pozadu ovšem nezůstala ani nová série hodinek pro sportovce.

Rushdieho měl pobodat 24letý sympatizant íránského režimu. Stoupenci islámu čin oslavují

Útočníkem, který v New Yorku pobodal britského spisovatele indického původu Salmana Rushdieho, má být čtyřiadvacetiletý Hadi Matar z New Jersey. Uvedla to policie. Příznivci íránské vlády na sociálních sítích čin oslavují a varují, že podobný osud čeká i další nepřátele islámu. Podle médií Matar sympatizuje s íránským režimem a Islámskými revolučními gardami.

Sledujte Partii s Pekarovou a Schillerovou: Rozděluje společnost vláda, nebo opozice?

Kde se nachází hranice mezi relevantním politickým dialogem a co už je za hranou? Osvědčila se vláda premiéra Petra Fialy (ODS) v boji proti zdražování? O těchto tématech budou mimo jiné v nedělní Partii diskutovat předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Ve druhé hodině vystoupí ekonomové Lukáš Kovanda a Jana Matesová. Pořad můžete sledovat od 11 hodin živě na CNN Prima NEWS nebo v tomto článku.

Čtyři hacknuté účty za minutu. Češi se neumí bránit před kyberútoky, jaké dělají chyby?

Češi neumějí chránit své internetové účty a nedodržují základní bezpečnostní pravidla. I to je důvod, proč jsou pro hackery poměrně snadným terčem. Podvody v digitálním prostoru jsou navíc den ode dne zákeřnější, mnohdy se tváří jako služba bankovních institucí nebo zpráva od správců Facebooku či jiných sociálních sítí. Jakých chyb se čeští uživatelé nejčastěji dopouští při ochraně svých internetových účtů a na co si dát největší pozor?

Povinné topení jen do 18 stupňů? Lidé se bojí kontrolorů u dveří i peněžních pokut

Velké emoce vyvolává ve společnosti připravovaná vyhláška Ministerstva průmyslu, aby se budovy v případě nedostatku paliva v teplárnách vytápěly na nižší teplotu. Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) sice ujišťuje, že se jedná pouze o nouzové řešení pro případ ještě větší eskalace války a vyhlášku přirovnával k nouzovému airbagu, přesto mají lidé obavy především z podoby vymáhání novely.

Živě
ON-LINE: EU není supermarket, vzkázal Zelenskyj. Vyzval k přerušení víz pro Rusy

Rusové v noci na pátek znovu ostřelovali Charkov a okolní vsi. Na jihu Ukrajiny zatýkali místní občany a probíhaly zde domovní prohlídky. Pod palbou byly také dva okresy v Dněpropetrovské oblasti. Poblíž Nikipolu dopadlo 40 raket, tři lidé včetně dvanáctiletého chlapce byli zraněni. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu vyzval státy Evropské unie, aby přestaly udělovat víza Rusům. EU by se podle něj neměla stát „supermarketem“ otevřeným každému, kdo má prostředky do něj vstoupit.

Ženský fotbal baví, Česko absolutně nestíhá. Jsme v začarovaném kruhu, zní z reprezentace

Nejlepší reklama na ženský fotbal. Tak se mluví o nedávno skončeném mistrovství Evropy, které trhalo rekordy ve sledovanosti i návštěvnosti. Turnaj ovládnutý domácími Angličankami zároveň mohl posloužit jako výchovná facka pro české prostředí stále nezřídka razící názor, že „ženy kopající do míče nikoho nezajímají“. I o pokřiveném pohledu mluví v rozhovoru pro CNN Prima NEWS asistentka trenéra reprezentace Blanka Pěničková.

Domácí zpravodajství

Babišova kauza ve Francii? O své voliče by nepřišel, i kdyby zabil holčičku, říká analytik

Problémy šéfa ANO Andreje Babiše ve Francii by jeho hnutí neměly nijak zvlášť uškodit. V pořadu 360° na CNN Prima NEWS se na tom shodli političtí komentátoři Martin Schmarcz a Thomas Kulidakis. Podle nich se totiž Babišovi potenciální voliči zabývají především situací v České republice. Čerstvá zpráva o tom, že na expremiéra si chce posvítit francouzská justice kvůli akvizicím jeho nemovitostí na Francouzské riviéře, je prý už tolik nezajímá.

Mlejnek splnil veškeré předpoklady. Rakušan si za jmenováním šéfa špionů nadále stojí

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) si za svým jmenováním Petra Mlejnka do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) nadále stojí. O Mlejnkovi se začalo hovořit kvůli jeho opakovaným kontaktům s podnikatelem Michalem Redlem, který měl být podle policie hlavou zločinecké skupiny v případě kauzy Dozimetr. Podle Rakušana však Mlejnek splnil veškeré zákonné předpoklady. Vicepremiér to řekl ve vysílání CNN Prima NEWS.

Hasiči po 20 dnech zdolali ohnivou hydru v Českém Švýcarsku a předali poslední hašená místa

Hasiči po 20 dnech uhasili požár v Českém Švýcarsku. Správě národního parku v pátek v 15:00 předali poslední hašené území. Nejrozsáhlejší lesní požár v České republice se rozhořel v neděli 24. července. Nyní už podle hasičů nikde viditelně nehoří, a proto mohla správa oblast převzít. Skrytá ohniska, která se stále mohou objevovat, hlídají jednotky dobrovolných hasičů. Na Twitteru to uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan.