PŘEHLEDNĚ: Které profese půjdou dříve do důchodu? A jak o tom budou rozhodovat úřady?

Pracovník v hutnictví

Ministr Jurečka představil detaily důchodové reformy

Kováři, lesníci, svářeči, některé zdravotní sestry či skláři. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nastínilo, které náročné profese se mohou dočkat dřívějšího odchodu do důchodu. Vše se odvíjí od rizikovosti povolání a dopadů na zdraví daného pracovníka. Výčet profesí navíc není konečný. „Bereme to jako výchozí stav, který můžeme v budoucnu doplňovat a aktualizovat,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Vše podstatné o změnách v předčasné penzi bez jejího krácení najdete v tomto přehledu redakce CNN Prima NEWS.

Které kategorie profesí mohou odejít dříve do důchodu?

Současný výčet rizikových povolání vypracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí po dohodě s resortem zdravotnictví. Na základě toho došlo ke shodě, že se dřívějšího odchodu do důchodu bez krácení mohou dočkat všichni pracovníci působící v náročných profesích čtvrté kategorie a také část lidí ve třetí kategorii.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Tisíce pro rodiny s dětmi. Jaké nové příspěvky připravily zdravotní pojišťovny?

Jejich definici najdete níže v tomto přehledu. Jurečka nicméně zmínil, že se jednotlivé pracovní pozice individuálně vyhodnocují, zda opravdu spadají do zmíněných rizikových skupin. Resort vychází z kategorizace rizik podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Kolika lidí se to zhruba týká?

Do čtvrté kategorie spadá asi 18 tisíc pracovníků, ve třetí je na 450 tisíc lidí. Dříve do penze, a to až o pět let, by celkem mohlo jít asi 120 tisíc osob s náročnou profesí.

O které profese se konkrétně jedná?

Zde je několik příkladů povolání, které se nejspíše dočkají dřívějšího odchodu do důchodu: zedníci, kamnáři, dlaždiči, modeláři, slévači a svářeči, řezači plamenem, dělníci zpracovávající plech, seřizovači a obsluha obráběcích strojů či další zaměstnanci v hutnictví, příslušníci hasičských sborů, některé zdravotní sestry, skláři, kováři nebo lidé pracující v lesnictví.

Samotný seznam je podle slov ministra Jurečky dlouhý a rozhodně ne uzavřený. „Bereme to jako výchozí stav, který můžeme v budoucnu doplňovat a aktualizovat,“ uvedl.

Jak bude stát vyhodnocovat rizikové profese?

Jednotlivé pracovní pozice budou úřady posuzovat individuálně, zda opravdu spadají do rizikové kategorie. „Nelze to paušalizovat,“ zdůraznil šéf resortu práce a sociálních věcí.

Faktorů je více, základním předpokladem ale bude dopad na zdraví – například nakolik je třeba daný pracovník chráněn pomůckami, které eliminují negativní dopad na jeho tělo (filtrační masky, ochranné obleky, rukavice), a míra rizikovosti, při níž může dojít k závažným zraněním.

Které faktory u třetí kategorie profesí bere stát v potaz?

Zatímco u profesí čtvrté kategorie je vyhodnocování výrazně jednodušší – do dřívějšího odchodu do důchodu mohou jít všichni z této skupiny – v případě třetí kategorie budou úřady vycházet ze čtyř parametrů. Těmi jsou fyzická zátěž, vibrace, extrémní horko a extrémní chlad.

Jaké benefity plynou z důchodové reformy?

Návrh zohledňuje práci v náročné profesi v období 10 let před účinností zákona. Pokud člověk odpracuje v rizikovém prostředí 2 200 směn – tedy asi deset let, bude moct jít do penze bez krácení částky o rok a čtvrt dřív.

O dva a půl roku dřív na odpočinek by měli jít lidé po odpracování 4 400 směn, tedy asi 20 let v náročné profesi. Za každých dalších 74 směn by to pak mohlo být o další měsíc dříve, maximálně jich ale má být 60. Souběh práce a vyplácení důchodu je podle MPSV možný.

Zaměstnavatelé by měli za pracovníky v náročné profesi platit o pět procent vyšší sociální odvody, sazba se podle návrhu má zvedat postupně od příštího roku do roku 2028. Celkové dodatečné náklady na odvody pojistného by v roce 2025 mohly činit přibližně 1,2 až 1,6 miliardy korun.

Kdy bude plánovaná změna platit?

Pokud norma, jež je součástí důchodové reformy, projde vládou, oběma parlamentními komorami i prezidentem, začne platit od 1. ledna 2025.

Bude se seznam profesí rozšiřovat?

Ministr Jurečka uvedl, že předkládaný hrubý výčet náročných zaměstnání není nutně finální. V budoucnu se seznam profesí s dřívějším odchodem do důchodu může rozšířit o další, uzná-li stát, že dané povolání je rizikové a ohrožuje zdraví pracovníka. „Jsme si vědomi toho, že je potřeba mít do budoucna možnost vyhodnocovat dopady práce na daného člověka,“ vysvětlil ministr.

Co je profese třetí kategorie?

Kategorie profesí jsou celkem čtyři. Do třetí jsou zařazena taková zaměstnání, při jejichž vykonávání jsou například překračovány hygienické limity a pro zajištění ochrany zdraví pracovníků jsou nutné osobní ochranné pracovní prostředky a organizační a jiná opatření. V těchto profesích se rovněž opakovaně vyskytují nemoci z povolání. Bere se v potaz i zmiňovaná fyzická zátěž, ale také zátěž biologická (třeba u lékařů).

Co je profese čtvrté kategorie?

Profesí čtvrté kategorie se rozumí práce, při níž panuje vysoké riziko ohrožení zdraví, jež nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. Typicky jde o profese spojené se slévárenským či hutnickým průmyslem.

Tagy:
zdraví důchodci Marian Jurečka práce zaměstnání ekonomika riziko KDU-ČSL Ministerstvo práce a sociálních věcí důchodová reforma důchody zaměstnanci penze přehledně profese Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky starobní důchod ministr práce a sociálních věcí České republiky předčasný důchod