Rakušané zpřísňují tresty za překročení rychlosti. Pokuta může být až 125 tisíc korun

Rakouská novela „balíčku o překračování rychlosti“ vstoupí v platnost ve středu 1. září 2021. Dopad má mít především na řidiče překračující povolenou rychlost. Jednak v podobě výrazně zvýšených pokut a také delšího pozastavení platnosti řidičského průkazu. Může se to dotknout též tisíců českých občanů, kteří dostanou každoročně v sousední zemi pokutu.

Změny v zákoně o silničním provozu a zákoně o řidičských průkazech se týkají především překračování povolené rychlosti v obcích i mimo ně a s tím souvisejících sankcí a opatření týkajících se řidičských průkazů.

„Jde také o to, aby bylo možné účinně zasáhnout proti nelegálním pouličním závodům. Ty se v mnoha komunitách stávají stále větší zátěží a zdrojem nebezpečí,“ říká právník Rakouského auto moto klubu (ÖAMTC) Martin Hoffer. Podle něj je nutné, aby měly sankce za překročení rychlosti odstrašující účinek. „Vnímáme, jak důležitá je komunikace těchto opatření, protože to je jedním z důvodů této novely.“

Od středy tak mohou proti bezohledným řidičům udělat více. Rozhodující je hustota a kvalita kontroly ze strany výkonné moci, protože pouze hrozba trestu skutečné řidiče neodradí. „V zájmu zajištění právní jistoty při tak závažných sankčních opatřeních ÖAMTC žádá, aby v případě laserového měření byla pořízena příslušná fotodokumentace rychlosti a registrační značky, aby se předešlo chybám při odečtu,“ doplňuje Hoffer.

Kdo v obci i mimo ni výrazně překročí předepsanou rychlost, musí od září počítat s výrazně delším pozastavením platnosti řidičského oprávnění.

Záznam z registru trestů zmizí až po čtyřech letech

Právník Hoffer uvádí příklady: „Dříve hrozilo za první přestupek při překročení rychlosti o 41 až 60 kilometrů v hodině v zastavěné oblasti odebrání řidičského oprávnění na dva týdny, nyní to bude měsíc. Při opakování přestupku se trestní sazba zvedá na tři měsíce. Při každém dalším přestupku je to o tři až šest měsíců více v závislosti na závažnosti.“

Po spáchání přestupku dojde k vymazání záznamu v registru řidičských průkazů až po čtyřech letech. Poté bude podobný přestupek opět považován za „první“.

V některých případech se zvyšují na více než dvojnásobek tresty za závažné přestupky – z 2 180 na 5 000 eur (55 600 až 127 500 korun). Konfiskace vozidel, která funguje například ve Francii, o níž se rovněž hovořilo v rámci „balíčku o překročení rychlosti“, by měla ještě v roce 2021 dostat jasná pravidla.

Tagy: