Strážnice měla roušku pod nosem.
Zdroj: divák Pavel