Strážnice měla roušku pod nosem. Zdroj: divák Pavel