V Sázavském klášteře sloužil svatému Prokopovi sám ďábel. Přání zde plní tři hvězdy

Sázavský klášter benediktinských mnichů

Bývalý benediktinský klášter, dnes oblíbený cíl turistů, se rozkládá na břehu řeky Sázavy. Byl vybudován nejen jako centrum duchovního života a opora českého přemyslovského státu. V raném středověku se dokonce stal posledním centrem slovanské vzdělanosti v naší zemi.

V písařské dílně Sázavského kláštera se překládaly rukopisy z latiny do staroslověnštiny. „Založil ho svatý Prokop, který přišel na Sázavu jako benediktinský mnich a shromáždil kolem sebe učedníky. Učil řeholi svatého Benedikta,“ vypráví průvodce klášterem Jaroslav Nykodém.

„Byl od počátku klášterem benediktinů, jejichž otcem byl svatý Benedikt z Itálie. Nazýváme ho otcem západního mnišství. Specialitou sázavského kláštera byla nejenom benediktýnská západní řehole, ale také slovanský jazyk čili dědictví sv. Cyrila a Metoděje. V tom jsou nejrannější dějiny Sázavského kláštera zvláštní,“ upozorňuje kastelánka, Jaroslava Matoušová v pořadu Prima Česko.

Čítanka slohů i lidských příběhů s nadějí

První klášter byl postavený ze dřeva a vydržel po celé období působení slovanských mnichů. Jak šel čas, měnila se i podoba konventu a vystřídalo se zde hned několik stavebních slohů. „První dřevěné příbytky našich poustevníků, prvních klášterních mnichů, se v 11. století začaly měnit v románské stavby a posléze v gotické, barokní. Poslední tečku mu dal neorenesanční klasicismus v době po zrušení kláštera Josefem II. Takže Sázavský klášter je takovou čítankou stylů a příběhů životů lidí, které jsou někdy dobré, někdy špatné, ale vždycky mají naději,“ říká Jaroslava Matoušová.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vystěhované Hradištko: Stezka připomíná utrpení tisíců lidí v koncentráku i pravou love story

A tak dnes v areálu Sázavského kláštera můžeme obdivovat třeba gotickou kapitulní síň se Sázavskou madonou, refektář nebo zahrady, které dnes mnohým návštěvníkům slouží jako místo odpočinku. Právě v klášterní zahradě si příchozí mohou prohlédnout zbytky staveb z 11. století. „Zahrada byla středověkou vesničkou běžných lidí, pro které slovanští mniši vystavěli dřevěný kostel pro křtiny, svatby a pohřby. Kostel zasvěcený Svatému kříži pamatuje rok 1070,“ uvádí kastelánka.

Zvonice splněných přání

Nejvýznamnější památkou a svědkem pohnuté historie kláštera je torzo gotické baziliky – původně zasvěcené Panně Marii, z dílny hutě Matyáše z Arrasu. Po husitských válkách se v její stavbě už nikdy nepokračovalo. „Součástí nikdy nedostavěného gotického chrámu, který by byl po dostavení velký jako dnešní katedrála sv. Víta, je i 56 metrů vysoká věž zvonice. Na ní můžou malí i velcí hledat tři hvězdičky vytesané do tří kvádříků z rudé artózy neboli železitého pískovce,“ říká kastelánka.

Stará pověst tvrdí, že pokud bez cizí pomoci najdete tři hvězdičky na zdech věže a budete si něco přát, mělo by se vám to během vašeho života splnit.

Vítězství Prokopa nad ďáblem

Se Sázavským klášterem se pojí celá řada zajímavých legend, třeba ta o Svatém Prokopovi. Podle ní se po příchodu na Sázavu svatý Prokop usadil v jeskyni nad řekou Sázavou, ve které sídlil i ďábel. „Museli spolu vycházet. A tak Prokop řekl, že musejí udělat nějakou soutěž, souboj, a tomu, kdo vyhraje, bude ten druhý sloužit. Nad ďáblem vyhrál Prokop a čert mu musel sloužit,“ vypráví Jaroslav Nykodém.

Svatoprokopská jeskyně je návštěvníkům otevřena jen jednou do roka. Míst spojených s legendami o tomto světci je ale několik, například nedaleká studánka Vosovka. Podle pradávných pověstí došlo právě zde k osudnému setkání poustevníka Prokopa a přemyslovského knížete Oldřicha. Prokop prý utišil žízeň panovníka vodou proměněnou ve víno. Pramen je údajně léčivý a poutníci ho mohou ochutnávat i dnes.

Tagy:
Josef II. Sázava klášter Česko Panna Marie Cyril a Metoděj Husitské války Raný středověk Svatý Prokop Sázavský klášter