Těžké rány osudu. Adam po operaci mozku oslepl, život mu prý nyní komplikují úředníci

Se svým příběhem se na CNN Prima NEWS obrátil Adam Tomáš z Českých Budějovic. Život mu zkomplikovala operace mozku, po které náhle oslepl. Teď má navíc prý problémy i s úředníky.

Do svých 26 let vedl Adam Tomáš z Českých Budějovic běžný život vysokoškolského studenta. V srpnu předloňského roku se mu však převrátil naruby. Po operaci mozku se probudil v podstatě slepý. „Kvůli odumření týlního laloku prakticky nevidím,“ uvedl Tomáš.

Ihned po propuštění z nemocnice za pomoci rodiny začal vyřizovat potřebné náležitosti pro získání průkazu ZTP/P. Obrátil se na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v Českých Budějovicích, kde jeho zdravotní způsobilost posuzoval revizní lékař Pavel Luža. A právě v této chvíli se Tomášovi zkomplikoval život ještě více, obdržel špatnou průkazku.

Že dostal nesprávný průkaz zjistil až ve chvíli, když si chtěl u pokladny Českých drah koupit jízdenku na vlak. „Průkazka byla vydaná pro hluchoněmého autistu,“ podotýkal muž. Posudkový lékař podle Tomáše dále nezohlednil všechny dodané lékařské zprávy a rozhodl, že, přestože je podle všech dodaných dokumentů prakticky nevidomý, nepotřebuje průkaz ZTP/P.

Ten by mu umožnil například cestovat hromadnou dopravou s doprovodem. Bez dokladu se mu prodražily cesty z Českých Budějovic do Prahy, kam dochází na doktorské studium. Namísto okamžitého vydání správného průkazu si musel Tomáš požádat o nový. Jeho matka se u úřadu dožadovala vysvětlení, místo něj se však prý dočkala arogantního zacházení.

Vinou úřadu dluží statisíce

„Člověk tam přijde s bílou holí a posudkový lékař na něj křičí, ať okamžitě odejde, že se s ním nehodlá bavit. Bylo to v úředních hodinách,“ přiblížila Gabriela Tomášová údajné jednání lékaře s jejím synem. Vysvětlení se tak prý nedočkal, navíc se k němu měl Luža podle Tomášové chovat nepřístojně a hulvátsky. Po následující telefonické stížnosti s tím, že o případu bude informována veřejnost, prý nastala změna.

„Okamžitě druhý den nám volal vedoucí posudkového lékařství z OSSZ a říkal nám, že jestli stačí omluva telefonická, protože pan doktor Luža tam už nebude pracovat,“ pokračovala Tomášová. Ten, podle informací úředníků, by měl kvůli nedostatku posudkových lékařů na OSSZ dále pracovat s tím, že mu byla smlouva prodloužena pouze na jeden rok.

Rodina tím považovala situaci za vyřízenou. Když se po deseti měsících Tomáš konečně dostal ke správnému průkazu, přišla jiná komplikace. Ta souvisela s žádostí o vodicího psa. „Úřad z ničeho nic začal požadovat psychiatrický posudek, na což tedy údajně mají právo, ale je to naprosto nestandardní postup,“ uvedl Tomáš.

Život mladému muži údajně opět zkomplikoval lékař Luža. Po absolvování vyšetření dostal Tomáš přislíbený příspěvek na vodicího psa. Kvůli administrativní prodlevě však finanční příspěvek, který mu byl přiznán 10. prosince loňského roku, dosud neobdržel. Za výcvik psa Edy, který mu pomáhá od podzimu, je jeho majiteli vinou úřadu dlužen několik set tisíc korun.

S prosbou o osobní omluvu doktora Luži zatím neuspěl. I po žádosti CNN Prima NEWS o vyjádření k celé situaci jsme byli odkázáni na tiskové oddělení České správy sociálního zabezpečení. „Stížnost pana Adama Tomáše nám byla doručena a stěžovateli se k případu vyjádříme v písemné podobě v zákonem stanovené lhůtě,“ znělo v odpovědi. Matka Adama však zdůrazňuje, že její syn nechce jít do žádného právního sporu.

Rodina se přeje jediné – obyčejné lidské gesto, které by si podle nich hendikepovaný člověk zasloužil. Chtějí upozornit na situaci, se kterou se mnozí lidé se znevýhodněním setkávají, ale bez podpory blízkých a rodiny ji nezvládnou sami řešit.

Tagy: