V Tečce se informace o prodělání covidu objeví až po 10 dnech. Údajně za to může EU

Izolace po nákaze koronavirem končí po pěti dnech. Ovšem na informaci o prodělané nemoci v aplikaci Tečka si lidé počkají dalších šest dnů. Ministerstvo zdravotnictví prodlevu zdůvodňuje lhůtami nastavenými v Evropské unii.

Informace o prodělání nemoci se v aplikaci Tečka lidem ukáže až 11. den od pozitivního PCR testu. To znamená, že pokud jste na testu byli 17. ledna a izolaci ukončili v sobotu 22. ledna, informace o získané imunitě po prodělání nemoci se objeví až ve čtvrtek 27. ledna. „V případě pozitivního výsledku se certifikát objevuje na portálu ocko.uzis.cz až 10 dní po odběru. Tuto dobu nestanovujeme my, nýbrž nařízení EU,“ odpovědělo na jeden pacientův dotaz odběrové místo.

Náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic v tom nevidí problém. „Tečka ukazuje certifikáty, které jsou platné podle Evropské unie. Například u očkování se také ukáže jeho platnost až 14 po jeho dokončení,“ vysvětlil Pavlovic.

Rozpor s mimořádným opatřením

To je ale podle právního experta na zdravotnictví Ondřeje Dostála „v rozporu s platným mimořádným opatřením“. „Říká, že osoba ve výjimce je i ta, která prodělala prokazatelně PCR testem onemocnění a skončila jí izolace. Pokud izolace trvala pět dní, šestý den už by to měla Tečka ukazovat,“ oponoval Dostál.

V aplikaci se lidem nezobrazují výsledky PCR testů, a to ani těch pozitivních, ani těch negativních. Podle ministerstva zdravotnictví k tomu totiž není důvod. „Momentálně PCR test nemáme pro nic aktuálně platný, proto se v Tečce nemusí zobrazovat, protože vám neumožňuje nikam vstoupit navíc,“ vysvětlil Pavlovic.

Očkování versus test

Podle Dostála to vede ke zmatenosti. „Systém covid pasů totiž ukazuje zelenou barvu i těm, kteří jsou nakažení a mohou šířit onemocnění jenom proto, že mají dokončené očkování,“ sdělil Dostál.

„Vliv platnosti očkovacího certifikátu není možné přerušit PCR testem. Certifikátu je v případě nákazy nadřízené rozhodnutí o karanténě, případně izolaci. Pokud by se někdo rozhodl, že se bude pohybovat i s infekčním onemocněním, dopouští se šíření takové nemoci, což je trestný čin,“ upřesnil Pavlovic.

Pavlovic i Dostál se shodují, že důležité je, aby lidé pochopili, že mají dodržovat izolaci i karanténu primárně kvůli sobě a svým nejbližším.

Tagy: