Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR

Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR