Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR