Základní školy často nedodržují pravidla distanční výuky, zjistila inspekce

Online výuka

Základní školy podle České školní inspekce nedostatečně využívají návody k výuce na dálku, které pro ně připravilo ministerstvo školství a další instituce. Ačkoli se digitální dovednosti učitelů proti jaru zlepšily, značný podíl jich při distančním vzdělávání neomezil obsah učiva, jak jim doporučovalo ministerstvo. Školy jsou podle inspekce pod tlakem i kvůli jednotným přijímacím zkouškám na maturitní obory. Podle inspekce by se proto mělo vyjasnit požadované učivo a zvážit, ve kterých středních školách je nutné konat centrální přijímací testy. Inspekce to uvedla ve své aktuální tematické zprávě.

Podle závěrů zprávy se zhruba polovina učitelů na jaře zlepšila ve svých digitálních dovednostech. „Řada škol velmi dobře reflektovala své zkušenosti, které získaly právě z distanční výuky v jarním období. Zaměřily se výrazně na rozvoj kompetencí učitelů v oblasti využívání digitálních technologií. Proto i z našeho zjišťování vyplývá, že polovina učitelů hodnotí rozvoj svých kompetencí pozitivně, 20 procent hodnotí, že se posunula velmi výrazně,“ řekl pro CNN Prima NEWS ústřední školní inspektor České školní inspekce Tomáš Zatloukal.

Negativní je ale to, že zhruba pětina jich pracovala s dětmi na dálku v rozsahu běžného rozvrhu. Podle inspektorů je to neefektivní a dlouhodobě neudržitelné. „Ukázalo se, že doporučení, které ministerstvo školství připravilo a které už řada škol i v jarním období realizovala, významný podíl škol neredukoval obsah učiva. Vzdělává a organizuje výuku stejně, jako by žáci byli ve škole, podle rozvrhu hodin. Výuka probíhá ve velkých skupinách žáků, což je v distanční formě velmi nevhodné. Žáci spíše pasivně sledují vzdělávání, než že by se do něj aktivně zapojovali. To potom snižuje efektivitu celého vzdělávání,“ vysvětlil Zatloukal.

Čtvrtina pedagogů probírala navíc převážně nové učivo a zhruba dvě pětiny věnovaly nové látce až polovinu času. Jen kolem 27 procent uvedlo, že část učiva zjednodušili nebo vypustili. Značný podíl učitelů podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse nechystal žádné změny ani do budoucna.

Je potřeba upřesnit osnovy

Andrys také upozornil, že redukci učiva doporučovaly školám ministerstvo školství, inspekce i další instituce již na jaře. Nyní mají k dispozici také různé návody pro postup při výuce na dálku.

Například ve 24stránkovém materiálu z konce září ministerstvo učitelům doporučilo kombinovat videokonference, e-maily, úkoly z učebnic a samostudium. Mladším školákům podle něj stačí na videokonferencích hodina denně, starším žákům tři hodiny za sebou. Přesto podle Andryse řada škol vyžaduje od dětí účast na videokonferencích každý den celé dopoledne i část odpoledne.

Ke snížení tlaku na vyučující, žáky a rodiče by se podle inspekce mělo co nejrychleji upřesnit učivo, které by měli žáci znát kromě jiného i k přijímacím zkouškám na střední školy. Vzdělávací programy nyní stanovují jen takzvané výstupy, tedy co mají žáci umět na konci některých ročníků. Přesná látka pro jednotlivé ročníky, jako dříve v osnovách, dána není. O potřebě změn v programech se mluví několik let. Podle odborníků jsou předimenzované a řada škol s nimi neumí dobře pracovat. Podle Andryse o tom nyní inspekce jedná s ministerstvem školství.

Klíčové jsou podle inspektorů také časové prodlevy, kdy děti fyzicky nejsou ve školách. Do lavic by se podle Zatloukala měli co nejdříve vrátit žáci prvních stupňů základních škol. „Potom, aby byla možnost realizace praktického vyučování ve středním vzdělávání. V oborech, které jsou ukončeny výučním listem, kde je praktická výuka dost zásadní. Když se podíváme na přerušení výuky na jaře a v současnosti, výpadek z jejich tříletého vzdělávání je velmi výrazný a může mít potom dost zásadní dopad na odborné kompetence, které budou po absolvování středního vzdělávání mít,“ dodal pro CNN Prima NEWS Zatloukal.

Ve hře jsou úpravy přijímacích a maturitních zkoušek

Zvážit by se podle inspektorů mělo i to, zda nenechat centrální přijímací zkoušky na střední školy v aktuálním školním roce povinné jen ve školách s přebytkem uchazečů. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v úterý řekl, že úřad možné úpravy přijímacích i maturitních zkoušek zvažuje. Scénáře, jak by mohly na jaře vypadat, by podle něj měly být hotové zřejmě tento měsíc.

Závěry vyplývají z průzkumu, který inspekce udělala v září a v první polovině října v 66 základních školách po celé České republice. Zjišťovala v něm zkušenosti žáků a učitelů s jarní výukou na dálku a jejich připravenost na další distanční vzdělávání. Na jaře byly školy kvůli epidemii covidu zavřené od 11. března a do konce června se už úplně neotevřely. Všichni žáci se učí z domova opět od 14. října. V Česku je zhruba 4 200 základních škol.

Tagy: