BESIP varuje spoty! Z kolejí odjeď pryč i za cenu rozbitého auta i závory

Spot varuje před střetem s vlakem ZDROJ: BESIP

Nedávná tragédie rodiny, která zahynula po střetu s vlakem na železničním přejezdu či úterní srážka nákladního vozidla s motorovým vlakem na Opavsku opět připomenuly nebezpečí, jež hrozí na komunikacích, které křižují železniční koleje. Letos počet srážek s vlakem na železničních přejezdech vzrostl o pětinu. BESIP přichází s kampaní, jak se chovat v některých situacích. Podívejte se na jeden z klipů, který vám múže zachránit život!

„Na základě analýz nehodovosti a dosavadních znalostí byly vytvořeny krátké instruktážní spoty, které se zaměřily na nejčastější rizika a předcházení krizovým situacím, případně jejich řešení, na železničních přejezdech,“ říká vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold a dodává: „Videa jsou zaměřena především na cílovou skupinu profesionálních řidičů a problémy typické pro tuto skupinu, většinu případů však lze zobecnit na všechny řidiče. Například v klipu „Odjeď pryč“ je reálná ukázka, jak osobní automobil podjede závoru prakticky bez poškození.“ Celkem čtyři spoty popisují vybrané krizové situace na železničních přejezdech s návodem na jejich řešení:

Závory klamou, riziko předčasného vjezdu na přejezd ve výstraze

Odjeď pryč, řešení v případě uzavření mezi závorami

Neztrácej čas, řešení v případě uváznutí vozidla v prostoru přejezdu, číslo přejezdu, provedení návěsti „Stůj, zatavte všemi prostředky“

Není místo, rizika na zúženém nebo krátkém přejezdu

V období od ledna do června letošního roku bylo při srážkách s vlakem na železničních přejezdech evidováno 84 nehod, a to je meziročně o 14 více než těch, při kterých bylo 5 osob usmrceno - z toho 6 těžce a 22 lehce zraněno. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil BESIP.

Tragická je i bilance roku 2018

V roce 2018 bylo evidováno 388 dopravních nehod na železničních přejezdech, meziročně o 26 více, tj. + 7,2 %. Při dopravních nehodách na železničních přejezdech bylo usmrceno 19 osob, dalších 109 osob bylo zraněno.

„Česká republika disponuje jednou z nejhustších sítí železničních přejezdů v Evropě,“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v.v.i. a dodává: „Závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážkách s vlakem ve srovnání s ostatními nehodami vykazuje více než 20x vyšší hodnoty!

K 31. 12. 2018 bylo evidováno celkem 7 858 železničních přejezdů, z nichž téměř polovina (3 884, 49 %) byla na účelových komunikacích. Nejvíce nehod (70) a lehce zraněných (30) na železničních přejezdech při srážkách s vlakem bylo v roce 2018 evidováno na místních komunikacích, nejvíce usmrcených (7) a těžce zraněných (6) pak na silnicích III. tříd. Nejvyšší počet nehod na 1 000 železničních přejezdech byl v roce 2018 evidován na místních komunikacích.

Polovina (3 720) železničních přejezdů byla zabezpečena pouze výstražným křížem. Dle legislativy musí být v České republice železniční přejezdy chráněny, tedy pro účastníky silničního provozu zabezpečeny. Databáze ŘSDP PP ČR rozlišuje železniční přejezdy na:

- technicky zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízením,

- technicky nezabezpečené, resp. zabezpečené pouze výstražným křížem.

V roce 2018 bylo evidováno na technicky nezabezpečených (zabezpečené pouze výstražným křížem) železničních přejezdech při srážkách s vlakem 85 nehod (57 %), při kterých bylo 8 osob usmrceno.

Tagy: