Rozežranost dnešní společnosti, která nemyslí ekologicky, vyjádřil se odborník na téma znečištěné přehrady Orlík

Nevábná zelená stoka jménem Orlík. Lidé v Jihočeském kraji jí přezdívají žumpa. Čištění přehrady bude stát kolem čtyř milionů, bude trvat několik desítek let a stále se s ním nezačalo. Kraj chce, aby z toho byla příjemná rekreační oblast, jako tomu bylo dříve.

Za posledních dvacet let stouplo znečištění v Orlíku několikanásobně tvorbou sinic kvůli velkému obsahu fosforu. Náměstek hejtmanky jihočeského kraje Pavel Hroch uvedl, že je ho tam kolem 192 tun. „Je v přehradě z obcí, od lidí a od znečištění odpadních vod různými pracími saponáty. Dále i od rybářů, kteří překrmují ryby. I od zemědělců, kteří přispívají znečištění svým přihnojováním. Řepka se musí až 12x chemicky ošetřovat přípravky, které obsahují fosfor. To se pak kvůli splachům též dostává do vody,“ řekl Pavel Hroch.

Pokud jezero sbírá odpad z velkého prostoru, tak je zatíženo a není schopno se s tím samo vypořádat. „Žijeme v zemi, která má vysokou hustotu obyvatel a poměrně vysokou životní úroveň. Čím větší nároky, tím větší spotřeba a tím větší zatížení. Labe, Dyje a Morava, to jsou další vody, které jsou obrovsky zatížené,“ řekl odborník na výzkum údolních nádrží a jezer prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.

Jak se vypořádat se znečištěním vod

Dnes se sinice v Orlíku bujaře rozmnožily, zjistila chemická a hygienická stanice, která měří kvalitu vody. „Momentálně se ale přehrada nečistí. Jihočeský kraj uzavřel memorandum se Středočeským krajem o spolupráci v rámci takzvané eutrofizace Orlíka. Čistý bude až za několik desítek let,“ okomentoval Pavel Hroch.

Podle odborníků by se měla používat agrotechnika, která tolik nezatěžuje. Navíc by se i každý spotřebitel měl zamyslet nad tím, kolik živin a energie bylo vynaloženo na produkt, který on sám používá. „Čím složitější produkt, tím více živin se muselo vynaložit. Lidé by měli myslet více ekologicky. Rozežranost dnešní společnosti na to vůbec nekouká. Příroda nás dříve nebo později napomene,“ řekl Jan Kubečka.

Koupání v českých vodách

Samotné koupání nezpůsobuje větší zátěž vod ve srovnání s ostatními zmíněnými faktory. „Nad dolními toky řek bych nedoporučoval koupání. Tečou tam splašky milionů lidí. Čištění má své limity, a proto bych byl opatrný,“ řekl Jan Kubečka.

Krajské hygienické stanice nebo provozovatelé koupališť minimálně jednou za měsíc provádějí kontroly. Jsou odebírány vzorky vody k následné analýze. Sběr a samotné vyhodnocování probíhá především v koupací sezoně od května do září, uvádí server Koupacivody.cz. Na jejich stránkách je k nahlédnutí mapa s hodnotami kvality vody pro koupání.

Tagy: