Živě
Sledujte ŽIVĚ speciální vysílání k volbám na Slovensku se Zemanem a Charanzovou

Vláda uvolnila některá opatření v rámci vysokých škol. Co to znamená pro studenty?

Rozhovor ohledně uvolnění opatření na vysokých školách

Již více než pět týdnů jsou veškeré vzdělávací instituce v Česku uzavřeny. Výjimku však dostaly poslední ročníky vysokých škol, ty totiž za dodržování jasně stanovených opatření do škol od pondělí 20. dubna mohou. Ve třídě se dle platného rozhodnutí ministerstva zdravotnictví smí sejít však maximálně pět osob, které musí mít nasazeny roušky a dodržovat vzájemný odstup minimálně dva metry.

Od 11. března platí plošné uzavření škol po celém Česku, výjimka však byla udělena studentům závěrečných ročníků. Dne 14. dubna byl vládou vydaný harmonogram týkající se následného vývoje uvolňování ochranných opatření na půdách vysokých škol.

Od pondělí 20. dubna se tak za striktního dodržování vládních nařízení studenti posledních ročníků mohou v krajních případech na půdu své vysoké školy vrátit. Jedná se především o konzultační hodiny ohledně závěrečných prací, ale pouze tehdy, jsou-li zcela nezbytné a jejich obsah se nedá vyřešit elektronickou cestou. Dalším případem, kdy studenti školu mohou navštívit, mohou být rovněž zkoušky či návštěva knihovny s účelem vrácení či příjmu studijní literatury.

Studenti musí být při návštěvě školy bez akutních zdravotních potíží odpovídajících symptomům koronaviru (horečka, kašel, dušnost apod.), nesmějí být v daném čase v karanténním opatření a jsou povinni poskytnout písemné prohlášení o neexistenci symptomů virového infekčního onemocnění za poslední dva týdny, informovala vláda na svém webu.

Na půdě VŠE mohou podle webových stránek školy „od pondělí 20. dubna probíhat státní závěrečné zkoušky na bakalářském, magisterském i doktorském studiu, včetně obhajob závěrečných prací, a souborné zkoušky v rámci vedlejších specializací při dodržení podmínek současného shromáždění pouze nezbytného počtu osob.“

Metropolitní univerzita Praha studentům 3. ročníku bakalářského stupně studia, 2. ročníku magisterského stupně studia, posledního ročníku doktorského studia či účastníkům rigorózního řízení umožní osobní konzultace s vyučujícími či vedoucími kvalifikačních prací. V rámci letního zkouškového období, které s největší pravděpodobností proběhne on-line, ruší většina soukromých vysokých škol také poplatky za opravné termíny.

V červnu by se pak podle aktuální situace ohledně epidemie koronaviru měla uvolnit další opatření na základních a středních školách.

Tagy: