Dálnice D3 ve výstavbě

Dálnice D3 ve výstavbě Zdroj: Ministerstvo dopravy