Česká inflace je stále jedna z nejvyšších v Evropské unii.