Česká technologická republika. V exportu počítačů zastíníme Japonsko či Koreu

Výroba počítače

ČR je sedmým největším světovým vývozcem počítačů a souvisejících zařízení

Objem celosvětového exportu počítačových zařízení dosáhl v loňském roce bezmála 370 miliard dolarů. Největší podíl ukrojila Čína. Rozhodně se ale neztratila ani Česká republika. Ta do světa vyvezla počítače v hodnotě třinácti miliard dolarů. Do kapsy tak strčí tradiční technologické velmoci jako Japonsko, Korea nebo Singapur. A směle dýchá na záda sousednímu Německu.

Před rokem 1990 se v tehdejším Československu objevovaly osobní počítače jen vzácně. V regálech tuzemských obchodů se prakticky nevyskytovaly a osahat si klávesnici takového přístroje se dalo jen ve vybraných pionýrských oddílech. Ale i tam se dalo do kontaktu se špičkovými počítači přijít zcela výjimečně –⁠ a když, tak spíše s modely, které už na Západě zažily svůj zenit. Kdo měl to štěstí a mohl v té době vyjet například do Německa, zpravidla se vracel alespoň s počítačem Commodore 64, ti majetnější s Amigou. A doma se pak těšil obdivnému mručení svých soukmenovců.

Po třiceti letech je situace diametrálně odlišná. Česká republika patří mezi přední světové exportéry počítačů i souvisejícího zařízení. Podle údajů organizace International Trade Centre Česku patří dokonce sedmá příčka na světě. Nikoli po přepočtu na obyvatele, ale v absolutních číslech. Česká republika totiž loni vyvezla počítače za třináct miliard dolarů (asi 292 miliard korun). Pokud bychom k tomu přičetli ještě hodnotu periferních zařízení jako monitory, karty, tiskárny nebo kopírky, dostaneme se k 330 miliardám.

Doháníme Německo

Česká republika se v tomto ohledu může směle srovnávat se sousedním Německem, jehož vývoz kompjůtrů byl loni jen o dvě miliardy dolarů vyšší než český, a v pořadí zemí se umístilo jen o jednu příčku před námi. Suverénem je v tomto ohledu Čína, která vyvezla do světa počítače za více než 140 miliard dolarů. Dva z pěti vyvezených přístrojů tak pocházejí právě z nejlidnatější země světa.

S velký odstupem za Čínou následuje Mexiko s hodnotou vývozu počítačů přes 32 miliard dolarů a bezmála devítiprocentním podílem na globálním počítačovém exportu. Třetí nejaktivnější zemí v této oblasti je Nizozemsko (28,5 miliardy dolarů), až čtvrtá příčka patří Spojeným státům (bezmála 26 miliard dolarů). Pátý Hongkong za USA zaostává jen o necelých pět miliard dolarů. Slovensko je s vývozem počítačů za miliardu dolarů ročně na pětadvacáté příčce.

Deset největších světových vývozců počítačů a souvisejících zařízení v roce 2019

Pořadí Země Objem vývozu v mld. USD
1. Čína 148,5
2. Mexiko 32,2
3. Nizozemsko 28,5
4. USA 25,8
5. Hongkong 21,1
6. Německo 14,9
7. Česká republika 12,9
8. Thajsko 11,9
9. Tchaj-wan 8,8
10. Singapur 7,6
25. Slovensko 1,1
Celkem svět 368,4

Zdroj: International Trade Centre

Česko objemem svého počítačového vývozu strčí do kapsy nejednu tradiční technologickou velmoc, které se koncentrují zejména v regionu jihovýchodní Asie. Právě země takzvaných asijských tygrů (Japonsko, Korea, Singapur nebo Malajsie) patřily v předchozích dekádách k těm, které svět svými výrobky z odvětví informačních a komunikačních technologií doslova zaplavovaly. „Pro mě jsou ta data jen potvrzením, že obrázek České republiky coby nějaké montovny není úplně korektní. Je to naopak důkaz, že u nás mohou vznikat výrobky, o něž je ve světě zájem, a to i v takových oborech, u nichž bychom si něco takového dokázali v ne tak dávné době jen těžko představit,“ řekla CNN Prima NEWS Veronika Hedija, ekonomka z jihlavské Vysoké školy polytechnické.

Čistí vývozci počítačů

Statistika vyznívá pro Českou republiku lichotivě i v momentě, kdy se podíváme na celkovou bilanci zahraničního obchodu s počítači a souvisejícím zařízením. Česko je totiž čistým vývozcem tohoto druhu zboží. To znamená, že roční objem počítačového exportu je větší než objem importu. V loňském roce dosáhl tento rozdíl více než 106 miliard korun.

Vzhledem k historickému vývoji tomu tak ale nebylo vždy. Ještě v roce 2001 byla Česká republika čistým dovozcem počítačového zboží, a to v objemu 21 miliard korun. O rok později se situace již obrátila a Česko dosáhlo v tomto druhu produkce čistého vývozu necelých sedmi miliard. V dalších letech se aktivní bilance obchodu s počítači zvětšovala. Největšího přebytku Česká republika dosáhla před dvěma lety, a to téměř 118 miliard korun.

Z hlediska celkového českého vývozu je pak segment počítačů a souvisejících zařízení poměrně významný. Podílí se na něm totiž z devíti procent a jeho podíl na českém ročním hrubém domácím produktu dosahuje 5,7 procenta. Jde tak o sektor, který je více než dvakrát významnější než například zemědělství. I to je jedna z charakteristik ekonomicky vyspělých zemí.

Tagy: