Mezi ekonomickou vyspělostí a důvěrou v očkování existuje nepřímá úměra, naznačují výzkumy.