Kámen, koště, metení a „šachy na ledě“. Jaká jsou pravidla a specifika curlingu?

Velkou popularitu si díky vystoupení manželů Paulových na ZOH 2022 v Pekingu získal curling. Tento sport byl široké české veřejnosti známý zejména jako inovace pro firemní večírky, mnozí ho přirovnávají k šachům na ledě. Jaká jsou ale pravidla curlingu a co znamenají pojmy jako end, kámen nebo koště?

Co je to curling a jak vypadá dráha?

Curling je zimní halový sport, který se hraje na 42 metrů dlouhé a symetrické ledové dráze. Na obou koncích jsou kruhy a také odhazové bloky (hacky), aby se po jednotlivých endech mohlo vždy začínat tam, kam dojely jednotlivé kameny. Ty se po dráze posílají a cílem je mít jich blíže středu více než soupeř. Zpravidla proti sobě stojí dva týmy po dvou nebo po čtyřech hráčích.

Plocha se speciálním povrchem vzniká takzvaným pebblováním, což je stříkání jemných kapiček na hladký led. Ty se následně lehce seřezávají, čímž se curlingový led liší například od toho pro hokej nebo bruslení. Drobně nerovný povrch pak snižuje třecí plochu kamene, který díky tomu snadněji jezdí.

Na obou stranách také jsou:

  • čára odhozu (Hog line) – před ní musí hráči vypustit kámen
  • středová čára (Center line) – slouží mimo jiné k orientaci na ploše a umísťování kamenů, uprostřed kruhů se protíná s cílovou čarou
  • cílová čára (Tee line) – je rovnoběžná s čárou odhozu, společně s koncovou čarou line protíná střed kruhů
  • koncová čára (Back line) – kameny, které projedou za koncovou čáru, jsou vyřazeny ze hry
  • postranní čára (Side line) – kameny, které projedou za postranní čáru, jsou vyřazeny ze hry

Poloměr kruhů je 1,38 metru, od středu kruhů k čáře odhodu je to pak přes 28 metrů.

Náčiní kámen, koště, boty

Kámen

Žulový kámen váží téměř 20 kg. Nezvedá se, hráči ho po ledě pouze posílají. Kámen je po obvodu kulatý, ve spodní části plochý a na horní straně má úchytku, za kterou ho hráči drží.

Madlo barevně odlišuje kameny obou hrajících týmů, nejčastěji se používá červená a žlutá. Jelikož jsou kameny přírodního původu, mohou se na dráze vždy chovat trochu jinak.

Koště

Koště slouží k metení dráhy před kamenem, používá se ale také jako stabilizační pomůcka při odhodu kamene nebo ukazování směru. Na takzvané hlavě, tedy v dolní části, je připevněna houba, která se při metení dotýká ledu. V současnosti se používá houba ze speciální tkaniny, dříve i ze syntetických vláken a umělých chlupů.

Každý hráč má své vlastní koště a během zápasu je zakázáno ho měnit za jiné, stejně tak samotnou houbu. Na nejvyšší úrovni se pak koště mění dokonce po každém zápase, v méně precizním prostředí přestává být houba vhodná na metení po odmetení řádově jednotek zápasů.

Boty

Divíte se, že to hráčům na ledě neklouže? Může za to speciální obuv. Jedna bota má kluznou a druhá nekluznou podrážku. Kluzná bota umožňuje zejména skluz při odhození kamene. Někteří hráči ji využívají i při metení, druhá bota pak pomáhá držet stabilitu. Na kluznou botu je možné nasadit gumový návlek (antislide), díky kterému neklouže ani jedna. Kluzný povrch se vyrábí, stejně jako pánve, z teflonu.

Pravidla hry

Hraje se na osm kol, v curlingovém světě se jim říká „endy“. Podle typu zápasu jich je osm, nebo deset. Pokud je na konci výsledek nerozhodný, následuje jeden extraend. V odhazování kamenů se jednotlivé týmy střídají.

Zápas je možné ukončit i před odehráním daného počtu endů. V takovém případě je signálem podání ruky poraženého týmu vítězům. Obecně se považuje za slušnost ukončit zápas dřív, pokud je rozdíl ve skóre dramatický a tým usoudí, že náskok již nedožene. Existuje také matematická eliminace, kdy prohrávající tým již nemá dost kamenů, aby náskok soupeře minimálně dorovnal.

Klasicky proti sobě hrají dva týmy. Nejtradičnější variantou jsou čtveřice, kdy každý z hráčů odehraje v endu dva kameny. Cestu často metou klidně jiní dva hráči. Ve smíšených párech se pak sportovci nepravidelně střídají. Druhý člen týmu si vždy může vybrat, zda bude mést, nebo z kruhů ukazovat směr. Odhazující hráč pak často svůj kámen doběhne a sám si ho i odmete.

Jak se určuje pořadí pro první end?

Je jasné, že kdo hází v endu poslední kámen, má výhodu. O pořadí v prvním endu se rozhoduje na základě rozhazování před utkáním. Toto pravidlo se označuje jako LSFE (Last Stone in First End). Tým, který zvítězí, si může vybrat, zda bude první end končit, nebo začínat.

Čas a délka zápasu

Na velkých světových akcích není délka zápasu omezena. Každý tým ale obdrží čas na přemýšlení (thinking time). Pro desetiendové zápasy má jde o 38 minut, pro osmiendové 30 minut a v soutěži smíšených týmů (mixed doubles) má pár 22 minut.

U nižších domácích soutěží existuje jiný časový systém – prostý celkový limit, který běží všem dohromady plynule od začátku zápasu a neřeší se přestávky ani kdo zrovna hraje. Po vypršení limitu se dohraje rozehraný end, v některých soutěžích se hraje ještě jeden end. Nikdy to však nesmí být víc endů než je plánováno.

Počítání bodů

Počítání bodů v jednotlivých endech je jednoduché. Bod získá tým, který má kámen nejblíže středu kruhů. Pokud má blíže i další kameny, než je nejlepší kámen soupeře, získává další body.

  • Příklad 1: Červený tým má kámen nejblíže, další v pořadí jsou dva žluté a pak další červený. V tomto endu by získal červený tým jeden bod.
  • Příklad 2: Červený tým má nejblíže středu tři své kameny, až pak následují dva žluté. Červený tým si tak připisuje tři body.

Pokud je na první pohled jasné, jak end dopadl, hráči sami odstraňují kameny z kruhů. Pokud nelze určit počet bodů hned, vstupuje do hry rozhodčí, kteří měří vzdálenost jednotlivých kamenů od středu.

Proč se hází vždy s rotací?

Curler odhazuje kámen z hacku ve speciálním postoji a využívá tak skluzu své boty. Kámen musí být vypuštěn před hog line a poté se ho již nikdo nesmí dotknout, jinak by byl považován za chybný.

Hráči odhazují své kameny vždy s rotací po nebo proti směru hodinových ručiček. Dokáží tak lépe odhadnout, kam kámen jede. Zároveň je díky tomu možné zajet za jiný kámen a schovat se tam před vyražením.

Jaká jsou specifika metení?

Cílem metení je prodloužit dráhu kamene a narovnat či upravit jeho směr. Kámen s intenzivním metením dojede až o několik metrů dál, zároveň se ale nebude tolik točit. Důležité je si uvědomit, že odhozený kámen už nelze nijak zpomalit.

Počet zametajících hráčů není omezený, ale s každým dalším hráčem se vliv metení logicky snižuje. Za cílovou tee line může mést i jeden hráč soupeře, jeho cílem je dostat kámen optimálně mimo kruhy.

Tagy:
Peking kámen koště pravidla sport curling dráha Tomáš Paul Zimní olympijské hry 2022 sportovní soutěž metení kruhy