KOMENTÁŘ: Záchrana divokých mustangů je nám blíž, než se může zdát, pomáhají i Češi

Je těžké začít vyprávění tak rozsáhlého problému v USA, jako je odchyt divokých mustangů jen tak všeobecně, a tak začneme konkrétním příběhem hřebce, který dostal jméno Phoenix.

Phoenix byl odchycen v roce 2018 ve Warm Springs při jednom z pravidelných „round up“ (odchyt) pořádaným státní organizací Bureau of Land Management (BLM). Byl odchycen se svou klisnou, ale jak můžete vidět na fotce, tolik toužil být zase svobodný, že se mu podařilo přeskočit tak vysoké hrazení.

Nicméně nedokázal utéct daleko, protože v pasti zůstala jeho rodina, včetně milované klisny Ghost. Díky tomu nakonec stejně skončil lapen. S klisnou byl rozdělen a v ohradách BLM nakonec zůstal s jiným hřebcem, se kterým měli být vypuštěny zpět do volné přírody. Nakonec se tak ale nestalo a jeho přítel z ohrady byl adoptován, Phoenix zůstal tedy úplně sám v omezeném hrazení, bez rodiny, bez svobody.

Naštěstí byl nabídnut k adopci, které se ujala nezisková organizace Skydog Sanctuary, která ho adoptovala v roce 2019 a Phoenix nyní žije volně na jejich obrovském pozemku. Nebyl domestikován, je stále volný a divoký. V letošním roce se této organizaci podařilo najít jeho klisnu, která byla tehdy též adoptována. S majiteli se nakonec dohodli a klisna dorazila do Skydog. Shledání nelze popsat slovy, proto se podívejte na video.

Phoenix and Ghost 🧡 Talk about making an entrance 🤍🤍 In a cloud of dust, sunlight glinting off her pale coat, Ghost burst into Phoenix’s pen as if she knew she was running towards her destiny. Phoenix sees her and calls out to her and she hears his call. High stepping, tail flagging, head tall as she could raise it, she dances towards him. Way up on the hill above, Phoenix stands staring as if he is seeing a ghost. He looks and makes sure it’s really her and starts to run towards her, tripping as he goes, closer and closer they get. And then the meeting - the turn of their heads like two swans, the deep breathing each other in, nose to nose and cheek to cheek they stand. Two years ago, torn apart by a roundup, they have not seen each other since that awful day the helicopters came. Always in the wild it would be Ghost who led and Phoenix who followed. They go to move, see something and take off together side by side, off to a quieter spot to reacquaint themselves. Well where have you been and how did you get here ? And then they both gaze out at the views surrounding them, taking it all in before heading off down the hill to explore. And just like that, wrong is right and love wins the day 💜 They are together again and suddenly for a moment everything is ok because two wild wild horses found their way back home to each other. Never to be separated again. Forever and ever Amen ❤️

Posted by Skydog Sanctuary on Saturday, October 31, 2020

Tento příběh má šťastný konec, ke kterému došlo po 2 letech od odchycení, a to jen díky lidem, kteří se snaží šířit osvětu o problému špatného systému odchytu divokých koní v USA a v neposlední řadě díky dárcům, kteří těmto organizacím svými finančními příspěvky umožňují tyto malé/velké zázraky.

Tento problém byl již popsán v předešlém článku. V podstatě jde o redukci populace mustangů, kteří se přemnožují (což dle některých není pravda) a jejich osud pak ve volné přírodě bývá krutý (umírají vyčerpaní, hladoví, …) Určitě je potřeba tento problém řešit a jejich populaci redukovat. Organizace American Wild Horse Campaign se ale snaží přesvědčit americkou vládu o daleko humánnějším způsobu regulace tzv. PZP vakcínou, která sterilizuje klisny. Snad svítá naděje na lepší zítřky po nynějších volbách, kdy nový prezident bude, doufejme, schopný tento problém pojmout z lepší strany, než tomu bylo doposud.

Do této kampaně se zapojuje stále více dobrovolníků, kteří procházejí školením a vyjíždějí do volné přírody, kde např. rozvážejí balíky sena jako příkrmu v případě nedostatku potravy, nebo aplikují tyto vakcíny přímo ve volné přírodě bez nutnosti nahánění helikoptérami, které jsou prováděny mnohdy, kvůli časovému presu a lidem, kterým na koních až tak nezáleží, brutálním způsobem tak, že rozdělují stáda a často i hříbata od klisen. Je již všeobecně známé, že koně jsou na své rodiny hodně fixovaní, klisny dokáží i adoptovat cizí, opuštěné hříbě a vychovat je jako vlastní. Když zemře kůň z jednoho stáda, všichni kolem něj truchlí a většinou přijdou truchlit i okolní stáda. Jsou to vysoce emotivní zvířata, která dokonale vycítí i lidské emoce, což by potvrdil nejeden koňák. Dobrovolníci vyjíždějí i v rámci fotodokumentace stád, kontroly fyzického stavu koní a také zmiňovaných „round up“. Díky fotkám z těchto akcí, prezentovaných pak všude, kde to jen jde, se veškeré tyto skutečnosti dostanou mezi lidi. Spouští se tak masivní akce v podobě demonstrací, nebo obvolávání guvernérů příslušných států, kteří se buď připojí k lobby za lepší přístup, nebo ne.

Do kampaně o záchranu americké ikony, divokého mustanga, se zapojují i celebrity. Např. Willie Nelson sám zachránil 70 koní z jatek, kteří nyní žijí volně na jeho rozlehlém ranči, dále pak Daryl Hannah, LP, Kaley Cuoco, Neil Young, …

A proč o tom informovat českou společnost? A proč ne? Jde o problém jiné země, ale základ problému je stejný na celém světě. Je důležité naučit se chovat ke zvířatům a přírodě s větší úctou. Pomáhat přírodu obnovovat, zvířata zachraňovat a zacházet s nimi tak, jako bychom zacházeli s vlastní rodinou. Protože přiznejme si, zvířata mnohdy zachraňují i nás a díky přírodě můžeme na této planetě existovat.

Boys will be boys. Who can recognize which two GEMS geldings are playing in this video? . . . . . happyhorses #colorado #mustang #beautifulplace #wildhorses #equestrian #equestriansofinstagram #equestrianphotography #horsesofinstagram #horsestagram #wild #wildlife #bornwild #wildandfree #animal #animalphotography #animalplanet #natgeo #livingwild #adventure #tuesday #photo #greatescapemustangsanctuary #myhappyplace #blmmustang #equine #fluffy #love #winter #wildhorsevideo

Posted by Great Escape Mustang Collaborative on Tuesday, January 19, 2021

V tomto případě můžeme šířit osvětu, a kdo ví, třeba se i vydat na dovolenou jiného druhu, zapojit se do dobrovolnického programu a pomáhat chránit mustangy ve volné přírodě (možná zajímavý námět na „adventure holiday“ pro místní cestovní kanceláře, až se Covid situace uklidní). Možná můžeme i zapojit místní filantropy s láskou ke zvířatům, aby se angažovali. Díky paní Sandře Williamson probíhá přesun několika odchycených mustangů přes velkou louži až do Cách. Zde již několikátým rokem probíhá vždy na podzim German Mustang Makeover. Evropští trenéři dostanou na 100 dní šanci „zkrotit“ svého vybraného mustanga a práci s ním pak předvedou na této akci, kde na konci probíhá aukce těchto vzácných tvorů. Tato akce je po vzoru těch amerických, které probíhají po celých státech stejně jako obávané „round up“. V Evropě je tato akce jediná svého druhu a jak je patrné z videa, koním je věnována taková péče před odletem, že ani jeden z nich nemusí být na cestu pod sedativy.

Nevada and band While the photo is not technically sound as the camera I had at the time didn't handle low light too...

Posted by Mustang Meg on Thursday, January 10, 2019

Neměla by i ČR svého nadšence do takovýchto akcí? Mustang je kůň divoký, a někteří takoví zkrátka zůstat chtějí. Pokud se ale podaří mustanga „zkrotit“, anglický výraz je mnohem lepší „gentle“, mívají tito koně obdivuhodnou výdrž, ochotu a chuť pracovat s lidmi a být jim nablízku. Kdo by nechtěl takové zvíře?

V neposlední řadě bych se též ráda zmínili o Mustang Meg, vlastním jménem Sonya Spaziani. Která stojí za organizací Mustang Wild, kde se dozvíte nejpodstatnější věci, které se týkají divokých mustangů. Zajímavý je její původ. Pochází totiž z České republiky. Její otec emigroval s celou rodinou do USA, aby si tak splnil svůj sen a založil svůj vlastní ranč. Sonya se vydává na několikadenní túry do divočiny, kde fotografuje především mustangy a dokumentuje tak jejich život, život jejich rodin, jejich pouta, osudy, apod. Další Češka, ⁠Petra Kadrnožková, působí v přírodní rezervaci pro mustangy v Coloradu The Great Escape.

V USA je několik organizací, které se snaží o záchranu koní ať už divokých, či ze špatných podmínek. Na aukcích jsou kolikrát ke koupi koně v hrozném stavu. Když pak člověk vidí, co dokáže péče, láska, odhodlání a podpora… rozdíl před a po je neuvěřitelný. A i my můžeme pomáhat, ať už šířením osvěty nebo podporou neziskových organizací, které pomáhají přímo.

Jiřina Sýsová

Tagy:
příroda rodina záchrana zvířat nezisková organizace divoký kůň Phoenix Česko USA mustangové Neil Young Bureau of Land Management Kaley Cuoco Willie Nelson Daryl Hannah